Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Samenlevingsvormen

De gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden in de wet uitgebreid geregeld. Andere samenwonenden worden door de wetgever met veel minder zorg omringd.

Op deze site vindt u informatie over onder meer de verschillen tussen de samenlevingsvormen en op welke manieren door het opstellen van regelingen voorzien kan worden in de behoefte af te wijken van de door de wet gegeven regeling of - als die ontbreekt - zelf afspraken vast te leggen.
Lees meer over de verschillen tussen huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwonen

U vindt hier meer informatie over de volgende onderwerpen:

Trouwen en geregistreerd partnerschap (algemene informatie)

Algemene wettelijke bepalingen

Huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden

Financiën

Gezamenlijke woning

Flittsscheiding

Huwelijk met internationale aspecten (algemene informatie)

Huwelijksvermogensrecht

Haags Huwelijksvermogensverdrag

Wanneer is welk recht op mij van toepassing?

Rechtskeuze: kiezen onder welk recht u valt


Samenwonen

Samenlevingscontract

Overlijdensrisicoverzekering

Financiën

Gezamenlijke woning

Intrekken bij uw partner


Kinderen

Ouderlijk gezag

Gezamenlijk gezag na echtscheiding / beëindiging geregistreerd partnerschap

Minderjarigheid

Curatele, bewind en mentorschap