Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Wanneer is welk recht op mij van toepassing?

Wanneer welk recht op u van toepassing is, is onder andere afhankelijk van het feit of uw huwelijk internationale aspecten vertoont en van uw rechtskeuze.

Meer informatie: