Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Disclaimer

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op gebruikmaking van alle diensten via notaristarieven.nl.

Uiteraard garandeert notaristarieven.nl dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen van de site en alle te verstrekken informatie in acht is en wordt genomen. Echter voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de site en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kunnen notaristarieven.nl en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.

De tariefinformatie wordt ingewonnen bij de notarissen in Nederland.

De van de notarissen te verkrijgen informatie wordt rechtstreeks door de notaris(sen) aan de aanvrager doorgegeven. Voor onjuistheden en onvolledigheden in de informatievoorziening, kunnen notaristarieven.nl en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.

Met betrekking tot de te uit te brengen offertes en de juiste en correcte afwikkeling daarvan door de betrokken notariskantoren gelden deze voorwaarden onverminderd, zodat te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid van notaristarieven.nl en/of de samenstellers wordt aanvaard.