Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Intrekken bij uw partner

Wanneer u een relatie aangaat, kunt u ervoor kiezen in te trekken bij uw partner. Hierbij maakt het verschil of uw partner in het bezit is van een eigen woning, of dat deze een woning huurt.


Huurwoning
Wanneer u bij uw partner intrekt (en geen getrouwd of geregistreerd partner bent), bent u niet automatisch medehuurder. U kunt vragen als medehuurder erkend te worden, indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Wanneer u erkend wordt, krijgt u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Dit brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Zo zijn zowel u als uw partner hoofdelijk aansprakelijk voor de huursom. Een voordeel is dat u het recht krijgt om huurder te worden, wanneer uw partner de woning verlaat of komt te overlijden.

Om erkend te worden als medehuurder, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U gebruikt de betreffende huurwoning al ten minste twee jaar als uw hoofdverblijf. Al die tijd voert u met de hoofdhuurder een ‘duurzame gemeenschappelijke huishouding’;
  • U kunt zelfstandig de huur opbrengen;
  • Een motief dat niet geaccepteerd wordt, is dat u enkel medehuurder wilt worden om op korte termijn zelf hoofdhuurder te kunnen worden (bijvoorbeeld wanneer uw partner verhuisplannen heeft).

Zo wordt u medehuurder

Wanneer u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u de verhuurder vragen erkend te worden als medehuurder. Dit dient te gebeuren per aangetekende brief. Wanneer de verhuurder schriftelijk akkoord gaat, bent u officieel medehuurder.

Gaat de verhuurder binnen drie maanden niet akkoord, dan kunt u de kantonrechter vragen om u te erkennen als medehuurder. De rechter toetst in dit geval of u aan bovenstaande voorwaarden voldoet.

Niet alleen partners komen voor deze regeling in aanmerking. Ook familieleden of vrienden kunnen bij elkaar intrekken en medehuurder worden. Voor kinderen geldt een uitzondering; deze verlaten immers de woning vrijwel zeker wanneer zij ouder worden. Kinderen met een handicap of kinderen die hun ouders verzorgen, komen echter weer wel voor de regeling in aanmerking.

Eigen woning
Wanneer uw partner in het bezit is van een eigen woning, kunt u ervoor kiezen bij hem of haar in te trekken. Echter, bij overlijden van de partner of beëindiging van de relatie, heeft u geen enkel recht en kunt u de woning uitgezet worden. Om dit te voorkomen, kunt u afspraken hierover laten opnemen in een samenlevingscontract. U kunt bijvoorbeeld laten vastleggen dat u in een dergelijk geval nog een bepaalde termijn in de woning mag verblijven. Wanneer u na het overlijden van uw partner in de woning wilt blijven wonen, dient u dit bij testament te regelen.