Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Informatie over notarissen

Lees hier alle informatie over notarissen. Zowel over de branches waarin notarissen werkzaam zijn, als over de diensten van notarissen en wetten omtrent notariële situaties. Dit informatieonderdeel is opgedeeld in vier subdelen:

Privé
Hier kunt u informatie vinden over privésituaties waarin u een notaris kunt inschakelen. Wat kan een notaris voor u betekenen wanneer u een nieuwe woning wilt kopen? Wat zijn de taken van een notaris omtrent het huwelijk? Kan een notaris mij helpen bij het opstellen van een testament?
Ga naar de informatiepagina over privésituaties

Zakelijk
Op de 'informatiepagina over zakelijke situaties' vindt u informatie over diverse rechtsvormen waarbij een notaris nodig kan zijn in geval van zakelijke situaties. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij de oprichting van een bedrijf, overname en overdracht van een bedrijf, bedrijfsopvolging en pensioenrecht. Daarnaast vindt u er informatie dat van belang kan zijn bij midden- en kleinbedrijf zoals erfrecht en opvolging, certificering van aandelen enzovoort.
Ga naar de informatiepagina over zakelijke situaties

Diensten van de notaris
Hieronder vindt u informatie van taken die wettelijk aan de notaris zijn toevertrouwd. De diensten waarbij de notaris traditiegetrouw van de partij is, zijn:

  • Huwelijksvoorwaarden
  • Testamenten
  • Schenkingen
  • Erfenissen
  • Rechtszekerheid
  • Appartementsrechten
  • Hypotheken
  • Naamloze en besloten vennootschappen
  • Stichting en vereniging

Ga naar de informatiepagina over de diensten van een notaris

Wettelijke bepalingen
Ook in de notariële wereld is men gebonden aan wetten en regels. Een van de meeste bekende is de Nieuwe notariswet, welke in 1999 werd aangenomen. In deze sectie leest u meer over deze wet en over andere wetten en regels waar notarissen aan gebonden zijn.
Ga naar de informatiepagina over wettelijke bepalingen