Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Gezamelijke woning

Wanneer u trouwt en door huwelijkse voorwaarden iedere huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap uitsluit, verhindert dit niet dat bijvoorbeeld een huis op naam van beide echtgenoten wordt ‘gezet’.

 

In dit geval behoort tot ieders eigen vermogen de helft van het huis. Schuldeisers van één der echtgenoten kunnen zich dan slechts op die helft verhalen.

 

In het geval dat een huis geheel of gedeeltelijk op naam wordt gezet van een ander dan degene die de koopprijs betaalt, is waakzaamheid geboden. Bij een eventuele scheiding, maar ook bij overlijden, kunnen daardoor grote problemen ontstaan. Om dit te voorkomen moet men zich door de notaris goed laten voorlichten.

Meer informatie: