Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Privé

Hier kunt u informatie vinden over privésituaties waarin u een notaris kunt inschakelen. Wat kan een notaris voor u betekenen wanneer u een nieuwe woning wilt kopen? Wat zijn de taken van een notaris omtrent het huwelijk? Kan een notaris mij helpen bij het opstellen van een testament? Deze informatiepagina is opgedeeld in vier onderwerpen: samenlevingsvormen, onroerend goed, erven en estate planning.

Samenlevingsvormen

In dit gedeelte vindt u alle notarisinformatie die met samenlevingsvormen te maken hebben. Hierbij kunt u denken aan samenlevingsvormen zoals het burgerlijk huwelijk en geregistreerd partnerschap, maar ook alles wat met samenwonen te maken heeft.
Lees meer…

Onroerend goed

U leest wat de notaris voor u kan betekenen wanneer u een huis gaat kopen. Bij het kopen van een huis is de notaris altijd een belangrijke schakel. Koper en verkoper kunnen zowel voor advies als voor het sluiten van een koopovereenkomst bij de notaris terecht. De notaris moet altijd de formele overdracht van een woning regelen. Dit gebeurt middels een akte van levering. Ook informatie over het verkrijgen van appartementsrechten, het opmaken van hypotheekakten en andere zaken omtrent onroerend goed leest u hier.
Lees meer…

Erven

In dit gedeelte vindt u informatie over het erven met of zonder testament en over de afwikkeling van de erfenis. Het erfrecht zoals dat nu in Nederland geldt, is vastgesteld in 2003. Hierin is onder andere opgenomen dat als één van de echtgenoten (met kinderen) te overlijden komt, terwijl deze niet in het bezit is van een testament, de langstlevende echtgenoot automatisch alle goederen van het nalatenschap erft. Kinderen krijgen een vordering in geld die niet meteen uitgekeerd hoeft te worden.
Lees meer…

Estate planning

Estate planning is een begrip dat wordt gebruikt voor de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding omtrent de overgang en instandhouding van (familie)vermogens.
Estate planning heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Onder dit onderdeel kunt u dus alle informatie vinden over de taken van een notaris bij vermogensoverdracht.
Lees meer…