Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Diensten van de notaris

Een notaris is eigenlijk een jurist, welke bevoegd is tot het opmaken en bekrachtigen van authentieke akten. De volgende zaken zijn wettelijk aan de notaris toevertrouwd:

Huwelijkse voorwaarden
Testamenten
Schenkingen
Erfenissen
Overdracht van onroerende zaken
Appartementsrechten
Hypotheken
Naamloze en besloten vennootschappen
Stichtingen

Wilt u meer weten over het beroep van de notaris? Klik dan op een van onderstaande links.

Een blik in het verleden
Aanstelling en taak van de notaris