Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Vergelijk de tarieven »

Schenkingen


Wel of geen notariële akte

Voor ‘normale’ schenkingen, zoals kleine cadeautjes, is uiteraard geen notariële akte nodig. Zodra een schenking andere zaken - bijvoorbeeld een huis - betreft, is een dergelijke akte wel vereist.
Dit is eveneens het geval, wanneer iemand zich uit vrijgevigheid verbindt om periodiek - bijvoorbeeld jaarlijks - een bepaald bedrag aan een instelling van liefdadigheid uit te keren.

Ook indien door de wet geen notariële akte is voorgeschreven, verdient die akte de voorkeur zodra het om een aanzienlijk belang gaat. Daarmee schept men tegenover de belastingdienst of anderen het bewijs, dat de schenking inderdaad heeft plaatsgevonden.

Schenkingsrecht
Het schenkingsrecht is een belasting die men dient te betalen over een geschonken bedrag. Jaarlijks wordt de hoogte van deze belasting vastgesteld. Voor schenkingen van ouders aan kinderen geldt altijd een hoger belastingvrij schenkbedrag dan voor ‘normale’  schenkingen.

U hoeft pas schenkingsrecht te betalen wanneer u in een periode van één kalenderjaar meer dan €2.734 krijgt geschonken door dezelfde persoon of hetzelfde echtpaar (dit bedrag geldt voor 2009).


Ouders en kinderen
Ter besparing van successierecht (belasting over de erfenis) doen ouders vaak schenkingen aan hun kinderen. De kinderen hoeven pas schenkingsrecht te betalen wanneer de ouders meer dan €4.559 in één jaar schenken. Tussen hun 18de en 35e levensjaar mogen zij zelfs eenmalig een bedrag van €22.760 belastingvrij van hun ouders ontvangen. Deze bedragen worden jaarlijks door de Minister van Financiën vastgesteld.

Let op: deze bedragen gelden voor 2009

Naarmate het vermogen van de ouders groter is, levert een schenking aan hun kinderen meer besparing van successierecht op. Dit is een gevolg van het feit dat het percentage van het te betalen successierecht stijgt naarmate de erfenis groter is.

Vordering van kind op ouder
Is het besparen van successierecht de enige drijfveer, dan kunnen de ouders hun toevlucht nemen tot het op papierschuldig erkennen uit hoofde van schenking. Daarbij verklaren zij bij wijze van schenking een bepaald bedrag aan hun kinderen schuldig te zijn en daarover een redelijke rente te zullen vergoeden. Het geld wordt niet meteen uitgekeerd; het kind krijgt in plaats daarvan een vordering op de ouder.

Het schuldig erkende bedrag is in principe pas opeisbaar bij het overlijden van de ouders. Voor het doen van een dergelijke schenking is een notariële akte noodzakelijk!