Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

›› Inhoud van de overeenkomst ‹‹

Voor de inrichting van de overeenkomst van huwelijkse voorwaarden zijn o.a. van belang:

  • de wens het bestaande en/of toekomstige inkomen en vermogen te delen;
  • de bereidheid het 'verlies in verdiencapaciteit', dat kan optreden door het uitoefenen van verzorgende en opvoedende taken, te compenseren;
  • de wenselijkheid een onderneming te beschermen tegen de gevolgen van echtscheiding;
  • de mate waarin partijen het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij echtscheiding wensen te delen;
  • de verzorging van de overblijvende partner in geval van overlijden.

Een van de grootste problemen bij het opstellen van een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden wordt gevormd door het feit dat de overeenkomst wordt aangegaan voor een lange duur. Er moet daarom zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat omstandigheden veranderen.