Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

›› Kosten van de huishouding ‹‹


Doorgaans wordt overeengekomen dat partijen de kosten van de huishouding voor hun rekening nemen naar evenredigheid van hun netto-inkomsten (uit arbeid). Men kan ook kiezen voor een verdeling bij helften. Dat kan echter tot problemen leiden indien een van beiden weinig of geen inkomen geniet bijvoorbeeld als gevolg van het verrichten van verzorgende en opvoedende taken.

Veelal verdient het aanbeveling te omschrijven wat als kosten van de huishouding wordt aangemerkt. Rente (bijvoorbeeld voor een woninghypotheek) en huur vallen daar zeker onder. Maar ook autokosten, onroerende zaakbelasting en kosten van kinderopvang kunnen daaronder worden begrepen.