Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

›› Inboedel en dergelijke ‹‹

Het feit dat iedere huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap bij huwelijkse voorwaarden is uitgesloten, verhindert niet dat bijvoorbeeld een inboedelgoederen op naam van beide echtgenoten wordt 'gezet'.

Maar inboedel kan ook uitdrukkelijk aan één van beide echtgenoten toebehoren. Indien administratie ontbreekt, zal de bewijslevering echter niet altijd eenvoudig zijn.
Daarom wordt bijvoorbeeld bij het aangaan van de huwelijkse voorwaarden ten aanzien van de al aanwezige goederen vaak (onaantastbaar) vastgelegd wat van wie is. De notaris zal daarom vragen of partijen de aanbreng van ieder van hen gespecificeerd op een lijst willen vermelden. Van alle op de lijst vermelde goederen staat vast wie de eigenaar is. Hierover kan geen geschil meer ontstaan.