Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Vereniging en stichting

Zowel grote als kleinere verenigingen en stichtingen kunnen een notaris nodig hebben. Bijvoorbeeld voor het laten wijzigen van de statuten of het oprichten van de stichting of vereniging.

Hieronder leest u meer informatie over verenigingen en stichtingen:

Vereniging (algemeen)

Rechtsbevoegdheid: volledig of beperkt

Wet- en regelgeving

Inschrijving

Financiën

Stichting (algemeen)

Statuten

Inschrijving

Financiën

Ontbinding

Bestuurdersaansprakelijkheid