Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Ontbinding/Opheffing van een stichting

Er is een aantal redenen om een stichting te ontbinden:

  • Het bestuur besluit de stichting te ontbinden
  • Het vermogen van de stichting is onvoldoende en een belanghebbende of het openbaar ministerie verzoekt de rechtbank om de stichting te ontbinden
  • Het doel van de stichting kan niet meer bereikt worden en wijziging van het doel komt niet meer in aanmerking.

Bij ontbinding van de stichting zal het nog aanwezige vermogen moeten worden vereffend en een eventueel resterend batig saldo wordt overeenkomstig de statuten uitgekeerd. De bewaarder (vereffenaar of een van de laatste bestuurders) moet gedurende zeven jaar de boeken en bescheiden van de stichting bewaren. Diens naam moet, met de liquidatie van de stichting,worden ingeschreven in het handelsregister.