Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Inschrijving

Alle stichtingen moeten worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel waaronder de plaats van vestiging van de stichting valt. Ook moet daar een notarieel afschrift van de statuten ter inzage worden neergelegd en dienen in het register de namen en verdere gegevens van bestuurders te worden ingeschreven en van diegenen die volgens de statuten bevoegd zijn de stichting te vertegenwoordigen. De inschrijving in het handelsregister moet actueel zijn. Dus in het geval van bestuurswisseling moet u dit opgeven aan de Kamer van Koophandel.