Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Definitie van huwelijk met internationale aspecten

Definitie: huwelijk met internationale aspecten‹‹

In het buitenland kan het huwelijk een andere betekenis hebben dan in Nederland. Ook kunnen met het huwelijk andere regels en wetten gepaard gaan. Of u met dit buitenlands recht te maken krijgt, hangt onder andere af van het feit of uw huwelijk internationale aspecten vertoont. Uw huwelijk vertoont internationale aspecten als u en/of uw (aanstaande) echtgenoot:

  • Een buitenlandse (dat wil zeggen niet-Nederlandse) nationaliteit heeft;
  • Tijdens het huwelijk in het buitenland heeft gewoond en zich daarna in Nederland vestigt;
  • Tijdens het huwelijk in Nederland heeft gewoond en u van plan bent u in het buitenland te vestigen;
  • Tijdens uw huwelijk een tijdlang in Nederland heeft gewoond en thans in het buitenland woont;
  • Tijdens het huwelijk van nationaliteit verandert (naturalisatie);
  • Bezittingen in het buitenland heeft (bijvoorbeeld een bankrekening of een huis);
  • Tijdens uw huwelijk 10 jaar aaneengesloten woonachtig bent (geweest) in een land waarvan u de nationaliteit niet heeft.

 

Uw huwelijk heeft geen internationale aspecten wanneer u en uw echtgenoot op het moment dat u met elkaar trouwt Nederlander bent en u bovendien altijd met uw echtgenoot in Nederland heeft gewoond, geen bezittingen in het buitenland heeft, geen plannen heeft om u in het buitenland te vestigen of aldaar een huis te kopen.