Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

›› Verblijvingsbeding ‹‹

In het samenlevingscontract kan een verblijvingsbeding opgenomen worden. Samenwonende lopen vooral de eerste vijf jaar van hun samenwoning het risico (ten dele) in het hoogste tarief van het successierecht terecht te komen. Dat kan worden voorkomen in het geval het de verkrijging van gemeenschappelijke goederen door de langstlevende betreft. Overeengekomen kan worden dat deze gemeenschappelijke goederen (bijv. huis en inboedel) bij overlijden van een van beiden voor het geheel, zonder vergoeding, toevallen aan de langstlevende. Over deze verkrijging is dan geen successierecht verschuldigd. Men noemt een dergelijke regeling een 'verblijvingsbeding'. Als partijen langer dan vijf jaar samenwonen moet wel successierecht worden betaald over wat op grond van een verblijvingsbeding wordt verkregen.