Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

›› Successierecht ‹‹

In het geval van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, wordt een uitkering op grond van een overlijdensrisicoverzekering met successierecht belast. Dit gebeurt enkel indien er voor de verkrijging ‘iets’ aan het vermogen van de overledene is ontrokken (bijvoorbeeld premies).

U kunt het betalen van successierechten op de volgende manieren voorkomen:

  • Zorg ervoor dat de premies verschuldigd zijn door een andere dan de verzekerde (de overledene);
  • Zorg ervoor dat uw samenlevingscontract zodanig is ingericht dat premies niet indirect, geheel of ten dele voor rekening komen van de verzekerde.

Het voorgaande houdt tevens in dat het bij de 'spaarhypotheek' nodig is de premie te splitsen in een spaarpremie en een risicopremie. De notaris kan u ook over dit moeilijke onderwerp nadere informatie verschaffen.