Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Estate planning

'Estate' is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning is een uit de Verenigde Staten overgewaaid begrip dat wordt gebruikt voor de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie)vermogens.
Lees meer...

U leest hier meer informatie over de volgende onderwerpen:

Schenkingen (algemeen)

Schenkingsclausules

Schenkingsrecht

Bijzondere vormen van vermogensoverdracht

Overdracht ouderlijke woning

Vruchtgebruikvariant

Schenking van een woning

Kwijtschelding

Huurvariant

Huwelijksvermogensrecht

Gemeenschap van goederen

Huwelijkse voorwaarden

Erfrecht

Soorten verdelingen

Successierecht

Soorten testamenten