Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Inboedel en dergelijke

Bij het einde van de samenwoning en met het oog op schuldeisers, is het van belang om vast te stellen wat van wie is. Bij een koelkast, magnetron of CD-speler is dat soms moeilijk. In beginsel geldt dat diegene de eigenaar is aan wie het goed is geleverd. Meestal is deze persoon tevens de koper. Als niet duidelijk is wie van beiden de eigenaar is, zal degene die betaald heeft als eigenaar worden beschouwd.
Een en ander maakt duidelijk dat enige administratie gewenst is, als men bijvoorbeeld bij 'scheiding' geen problemen wenst. Rekeningen en bankafschriften kunnen dan later goede diensten bewijzen.
Aan het samenlevingscontract kunnen lijsten worden gehecht waarop gespecificeerd is vermeld wat door ieder van beiden of gezamenlijk is aangebracht. Deze lijsten hebben een grote bewijskracht. Het is verstandig om daarnaast af te spreken wat geldt voor goederen waarvan dat niet kan worden vastgesteld wie dan de eigenaar is.