Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

›› Pensioenverevening ‹‹


Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht kan van belang zijn voor de vraag of in geval van scheiding recht bestaat op pensioenverevening. De pensioenverevening wordt geregeld in de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’. Dit houdt in dat de ex-partners beide recht hebben op de helft van het partnerschapsouderdomspensioen of het huwelijksouderdomspensioen. Hieronder valt het ouderdomspensioen dat gedurende het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Deze wet geldt voor u, als:

  • Uw echtscheiding na 30 april 1995 is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand;
  • Uw scheiding van tafel en bed na 30 april 1995 definitief was;
  • Wanneer uw geregistreerd partnerschap is beëindigd.

 

Het is verstandig de pensioenverevening te betrekken bij bijvoorbeeld de vraag of er een rechtskeuze wordt uitgebracht voor het recht van een bepaald land en zo ja, voor welk recht. Het is van belang uw (kandidaat-)notaris in kennis te stellen indien er opgebouwde pensioenrechten bestaan.