Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Flitsscheiding; nadelen

Nadelen ‹
De flitsscheiding lijkt in veel gevallen een goede oplossing. Toch is het heel belangrijk uw persoonlijke situatie te bekijken. Nadelen van en opmerkingen over de flitsscheiding:

1.      Deze manier van scheiden wordt in het buitenland niet altijd  geaccepteerd en kan problemen opleveren. Bijvoorbeeld wanneer één van de partners niet de Nederlandse nationaliteit heeft; indien men ooit gaat emigreren; men in het buitenland wil trouwen; indien men op vakantie overlijdt; etc.

2.      Heeft één van de partijen uitsluitend een niet-Nederlandse nationaliteit dan is de afweging tussen flitsscheiding en rechtbank heel belangrijk. Met name op het gebied van vermogens-, onroerendgoed- en erfrecht. Wanneer in het buitenland de flitsscheiding niet erkend wordt, blijven de partijen in het buitenland gewoon getrouwd.

3.      Gemaakte afspraken zijn niet bekrachtigd door de rechter. Het echtpaar beschikt daardoor niet over een executoriale titel. Financiële afspraken die niet nageleefd worden, kunnen niet door de deurwaarder afgedwongen worden. U moet daarvoor nog steeds naar de rechter.

4.      Een uitkeringsinstantie kan nog steeds eventuele alimentatie op een van de partijen proberen te verhalen. Ook wanneer hierover afspraken zijn gemaakt.

5.      Na de flitsscheiding behouden beide ouders samen het gezag over hun minderjarige kinderen. Aanpassing hiervan is alleen mogelijk bij het kantongerecht.

Gezien het bovenstaande is de procedure vooral geschikt voor mensen die zowel in Nederland zijn getrouwd als beide uitsluitend de Nederlandse nationaliteit hebben. Verder is de procedure minder geschikt voor mensen met kinderen die financiële- en/of alimentatieafspraken hebben.