Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

› Flitsscheiding en internationaal privaatrecht (IPR) ‹

De omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap en vervolgens beëindiging van het geregistreerd partnerschap (de flitsscheiding) kan IPR-complicaties met zich meebrengen. Bijvoorbeeld als één of beide echtelieden een buitenlandse nationaliteit heeft, maar ook als de (al dan niet Nederlandse) echtelieden, of één van hen, vermogen in het buitenland heeft, in het buitenland woonachtig is of van plan is zich in het buitenland te vestigen.

 

IPR-complicaties
Er kunnen vragen opduiken met betrekking tot de erkenning in het buitenland van de omzetting in een geregistreerd partnerschap. Vervolgens kunnen vragen ontstaan met betrekking tot de erkenning in het buitenland van het geregistreerd partnerschap en de beëindiging ervan. Zijn beide partijen na het afleggen van de route weer gerechtigd met een derde in het huwelijk te treden? Zijn de na de flitsscheiding geboren kinderen, kinderen van de eerste echtgenoot of staan zij in familierechtelijke betrekking tot de tweede echtgenoot/partner?
Bovendien kunnen er vermogensrechtelijke vragen rijzen. Welk recht beheerst na de omzetting het partnerschapvermogen voor zover dit in het buitenland ligt? Is een gemeenschap na de flitsscheiding ontbonden voor zover het de vermogensbestanddelen in het buitenland betreft?


De antwoorden op deze vragen zijn niet eenvoudig te geven. Die hangen af van de buitenlandse IPR-regels. Die regels zijn - áls ze er al zijn - vaak niet eenvoudig te traceren, gelet op het feit dat er veelal geen IPR-wetgeving bestaat ten aanzien van omzetting van het huwelijk en beëindiging van een in het betrokken buitenland veelal onbekend geregistreerd partnerschap (Nederland zelf kent op dit punt overigens ook geen IPR-regelgeving). En als de regels al traceerbaar zijn, wil dat nog niet zeggen dat de uitkomst daarvan leidt tot de gevolgtrekking dat de flitsscheiding in al zijn facetten ook in alle betrokken landen wordt erkend. En dan gaat het niet alleen om verre landen zoals Chili of Paraguay maar bijvoorbeeld ook om landen als België en Duitsland.


De flitsscheiding met buitenlandse aspecten is een juridisch mijnenveld en kan leiden tot oeverloze procedures en ongewenste gevolgen. De IPR-juristen van het Notarieel Juridisch Bureau van de KNB raden de flitsscheiding dan ook zeer sterk af als er buitenlandse aspecten bij betrokken zijn.