Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Een testament: waarom?

De wet regelt in alle voorkomende gevallen wie de erfgenamen zijn van de overledene. Iedereen die zestien jaar of ouder is, kan van de wettelijke regels afwijken door een testament op te maken. Vele redenen, ook fiscale, kunnen hierbij een rol spelen. Over de meest voorkomende redenen leest u meer informatie, door hieronder op de links te klikken:

Voogdij

Bewindvoerder

Onterven

Uitsluiting

Bedrijfsopvolging