Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

›› Hoofdregel 3 ‹‹

De derde hoofdregel geldt in het geval dat u niet de nationaliteit heeft van het land waar u uw gewone verblijfplaats heeft. Het verschil met hoofdregel 2 is de duur van uw gewone verblijfplaats.

Wanneer u op het moment van uw overlijden minder dan vijf jaar heeft gewoond in een land waar u niet de nationaliteit van heeft, dan is het recht van het land waar u de nationaliteit van heeft van toepassing. In dit geval gaat de nationaliteit dus vóór de laatste gewone verblijfplaats.

Voorbeeld:
Een Franse vrouw, gehuwd met een Nederlandse man, komt na de huwelijkssluiting in Parijs, in Nederland wonen. Vier jaar later komt zij door een ongeval te overlijden. Zij heeft ten aanzien van de vererving van haar nalatenschap geen rechtskeuze uitgebracht.
Welk recht is op de vererving van haar nalatenschap van toepassing?

In Nederland is het Franse recht van toepassing op de vererving van haar nalatenschap. Zij had immers nog geen vijf jaar haar gewone verblijfplaats in Nederland en had alleen de Franse nationaliteit (Let op: zou de vrouw nog vermogen in Frankrijk hebben, dan zullen de Franse autoriteiten andere regels toepassen en kunnen zij tot een andere conclusie komen).

Stel dat deze vrouw op het moment van overlijden ook de Nederlandse nationaliteit had. In dat geval wordt hoofdregel 1 toegepast: de vrouw had haar gewone verblijfplaats in Nederland en zij had ook de Nederlandse nationaliteit. Het Nederlandse recht is dus van toepassing op de vererving van haar nalatenschap (Let op: zou de vrouw nog vermogen in Frankrijk hebben, dan zullen de Franse autoriteiten andere regels toepassen en kunnen zij tot een andere conclusie komen).


Voorbeeld:
Een Nederlandse man verhuist na zijn pensionering met zijn Nederlandse vrouw naar Spanje. De man behoudt bepaalde bezittingen (flat, bankrekening) in Nederland. Nadat de man drie jaar in Spanje heeft gewoond, komt hij in zijn woonplaats Marbella te overlijden.
Hij heeft ten aanzien van de vererving van zijn nalatenschap geen rechtskeuze uitgebracht. Welk recht is op de vererving van zijn nalatenschap van toepassing?

In Nederland is op de vererving van zijn hier gelegen bezittingen het Nederlandse recht van toepassing. Hij had immers nog geen vijf jaar zijn gewone verblijfplaats in Spanje en had alleen de Nederlandse nationaliteit. (Let op: ten aanzien van het vermogen van de man in Spanje, zullen de Spaanse autoriteiten andere regels toepassen en kunnen zij tot een andere conclusie komen).


Stel dat deze man op het moment van overlijden reeds negen jaar in Spanje woonde. Dan wordt hoofdregel 2 toegepast: de man had weliswaar de Nederlandse nationaliteit, maar had langer dan vijf jaar zijn gewone verblijfplaats in Spanje. In Nederland wordt het Spaanse recht op de vererving van de nalatenschap toegepast. (Let op: ten aanzien van het vermogen van de man in Spanje, zullen de Spaanse autoriteiten andere regels toepassen en kunnen zij tot een andere conclusie komen).