Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Soorten ondernemingen


De eenmanszaak

De maatschap

Vennootschap

Vennootschap onder firma (v.o.f.)

Commanditaire vennootschap (cv)

Naamloze vennootschap (NV)

Besloten vennootschap (BV)

Eenmans-vennootschap