Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Pensioen bij niet-rechtspersonen

Bij rechtsvormen zonderrechtspersoonlijkheid zijn de volgende pensioenregelingen mogelijk:

  1. deelname in bedrijfs- en beroepspensioenfonds (soms verplicht)
  2. gebruikmaken van demogelijkheid de stakingswinst aan te wenden voor de aankoop van een lijfrente
  3. vorming van een fiscale oudedags-reserve (FOR); dit is alleen mogelijk als het vermogen van de ondernemingminimaal gelijk is aan de genoemde reserve, en voor zover niet verplicht wordt deelgenomen in een bedrijfs- of beroepspensioenfonds.
  4. afsluiten van een lijfrenteverzekering.

Pensioen bij rechtspersonen
Wanneer de ondernemer een BV heeft opgericht is het mogelijk dat de BV aan haarbestuurder/directeur een pensioen toezegt. Zo'n pensioenregeling is onderworpen aan de pensioen- en spaarfondsenwet (PSW). In die PSW wordt geregeld hoe een pensioentoezegging dient te worden uitgevoerd.

Er zijn drie mogelijkheden:

  1. voor de directeur (danwel een andere aan de onderneming verbonden persoon) die tevens houder is van tenminste 10% van de aandelen in de B.V. kent de PSW de mogelijkheid een pensioen in eigen beheer op te bouwen.
  2. tot een bedrijfspensioenfonds toetreden
  3. een verzekeringsovereenkomst sluiten met een daartoe bevoegde levensverzekeringsmaatschappij.


De pensioenproblematiek en met name de fiscale gevolgen van de gekozen regeling zijn bijzonder ingewikkeld. Een deskundig advies is onontbeerlijk.