Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

›› Onderneming en huwelijkse voorwaarden ‹‹

Welke huwelijkse voorwaarden zijn geschikt voor een ondernemer? Die vraag kan verschillend beantwoord worden. Met het oog op de zakelijke risico's zal de notaris misschien aanraden om de niet-ondernemende echtgenoot een goede kans op vermogensvorming of -toename te geven. Loopt het fout met de onderneming, dan is het vermogen bij de echtgenoot 'veilig' gesteld en staat niet het gehele vermogen van beiden op het spel. Gaat het met het huwelijk echter mis, dan kan deze keuze voor de ondernemer nare gevolgen hebben, als de andere echtgenoot bevoordeeld is als gevolg van de huwelijkse voorwaarden en de feitelijke uitwerking daarvan. Zeker ook wanneer beide echtgenoten in de onderneming werkzaam zijn, is het maken en naleven van goede huwelijkse voorwaarden van belang. Aan elke ex-echtgenoot moet een rechtvaardig bedrag toekomen. Het mag niet zo zijn dat een partner veel (immateriële) diensten aan de groei en bloei van de onderneming heeft verleend, zonder dat in een financiële regeling beloond te zien.

De volgende zaken verdienen de speciale aandacht van de ondernemer:

Man-/vrouwfirma
Een vennootschap onder firma (v.o.f.) tussen echtgenoten die op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd, heeft tot gevolg dat die huwelijkse voorwaarden geen beschermingmeer bieden tegen schuldeisers van de v.o.f. Iedere vennoot is voor 100% aansprakelijk.

Huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk
Het is ook mogelijk om tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden te maken of bestaande huwelijkse voorwaarden te wijzigen. Het huwelijk moet dan ten minste één jaar oud zijn. Het is wel duurder dan het maken van huwelijkse voorwaarden vóór het huwelijk, omdat de rechtbank erbij betrokken moet worden. Aan de andere kant biedt het vaak beter de mogelijkheid om maatwerk te maken, toegespitst op de dan geldende financiële en persoonlijke omstandigheden. Het blijft het verstandigst om vóór het huwelijk de diverse mogelijkheden en risico's te overwegen en zo nodig huwelijkse voorwaarden te maken.

Huwelijkse voorwaarden opheffen
Het komt vaak voor dat echtparen die van mening zijn dat de persoonlijke en zakelijke risico's tot het verleden behoren, de huwelijkse voorwaarden opheffen en terugkeren naar hun algehele gemeenschap van goederen. Dit kan ook vanuit het oogpunt van successieplanning aan te bevelen zijn.

Uitsluitingsclausule
In testamenten en bij akten van schenking kan worden bepaald dat alles wat iemand zal erven of via die akte geschonken krijgt, niet in een gemeenschap van goederen zal vallen of tussen echtgenoten op grond van hun huwelijkse voorwaarden zal moeten worden verrekend. Deze bepalingen komen veel voor. Echtgenoten moeten dit geërfde of geschonken vermogen duidelijk administreren en uit elkaar houden. Dit is vooral zaak bij wijzigingen of vervangende beleggingen of investeringen. Via deze weg kunnen de erfgenamen/begiftigden over belangrijke privé-vermogens beschikken, ondanks het feit dat ze gehuwd zijn in gemeenschap van goederen.

Actualiteit
Niet alleen de wet verandert, maar ook uw privé-situatie, uw vermogen of uw ondernemingsvorm. Zo'n verandering kan tot gevolg hebben dat uw huwelijkse voorwaardenniet meer geschikt voor u zijn. Laat van tijd tot tijd de notaris bekijken of het nodig is aanpassingen te maken.