Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

›› Uitgifte van aandelen ‹‹

Bij oprichting vennootschap
Wanneer een vennootschap wordt opgericht, zullen er aandelen moeten worden uitgegeven. Ze kunnen uitgegeven worden aan de oprichter(s) van de vennootschap of aan anderen die geld (of goederen) in de vennootschap storten. Deze uitgifte van aandelenbij de oprichting wordt geregeld in de oprichtingsakte van de vennootschap. Dat is altijd een notariële akte. In dit geval is voor de uitgifte dus geen afzonderlijke akte nodig.

Na oprichting
Bestaat de vennootschap al, dan is voor de uitgifte van nieuwe aandelen wel een afzonderlijke, notariële akte vereist. De vennootschap die de aandelen uitgeeft en de personen aan wie de aandelen worden uitgegeven, zijn allen partij in de akte en dienen dus allen deze notariële akte te ondertekenen.

Akte van uitgifte
De wet geeft aan welke gegevens de akte van uitgifte moet bevatten.
Dat zijn:

  • De naam en het adres van de vennootschap die de aandelen uitgeeft
  • De titel van de rechtshandeling, dat is in dit geval de uitgifte van aandelen
  • De personalia en adressen van de natuurlijke personen aan wie de aandelen worden uitgegeven
  • De rechtsvorm, naam en adressen van de rechtspersonen aan wie de aandelen worden uitgegeven
  • Het aantal en de soort aandelen waarop de rechtshandeling betrekking heeft.

De notaris controleert deze gegevens.

Register
De uitgifte van de aandelen moet worden aangetekend in het aandeelhoudersregister. Alhoewel dit een verantwoordelijkheid is van de directie van de betreffende vennootschap, zal de notaris de directeuren erop wijzen dat aantekening moet plaatsvinden. In de regel zal de notaris dit voor de vennootschap in orde maken. Bij hem of haar is een aandeelhoudersregister verkrijgbaar.