Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Rente en BTW

Indien denotaris bij zijn werkzaamheden geld voor u in bewaring houdt, zal hij de rentedie hij daarover ontvangt aan u vergoeden.
De notaris moetover zijn honorarium 19% BTW in rekening brengen. Alle genoemde bedragen zijninclusief BTW.