Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Overige kosten

Naast de koopsom en de notariskosten zijn er ook andere kosten:

 1. Overdrachtsbelasting
  Over de koopsom van het huis wordt meestal door de koper (kosten koper) 6% overdrachtsbelasting betaald. Over roerende zaken (inboedel) wordt geen overdrachtsbelasting berekend. De waarde van meegekochte inboedel moet apart in de leveringsakte worden vermeld. Verder dient een notaris een verklaring onder de akte te zetten. Hierin moet worden vermeld welke roerende zaken zijn verkregen en voor welk bedrag.
  De notaris draagt de overdrachtsbelasting af aan de Belastingdienst.
 2. Omzetbelasting
  U betaalt geen overdrachtsbelasting, maar wel omzetbelasting (btw) als u als eerste bewoner een nieuwbouwhuis koopt. De btw is doorgaans in de koopsom begrepen. Bij gedeeltelijke nieuwbouw bent u over het nieuwe deel ook btw verschuldigd.
 3. Makelaarscourtage
  Als u voor de koop of verkoop gebruik maakt van de diensten van een makelaar bent u hem provisie schuldig.
 4. Kadaster
  Aan inschrijving van de eigendomsoverdracht in de openbare registers en het onderzoek van de notaris voorafgaand aan de leveringsakte zijn kosten verbonden. Deze kosten worden via de notaris aan het kadaster betaald.
 5. Zakelijke lasten en belastingen
  Ieder jaar moet de huiseigenaar betalingen doen die rechtstreeks betrekking hebben op het huis. Bijvoorbeeld:
  1. Erfpachtcanon (tenzij afkoop heeft plaatsgehad);
  2. Gemeentelijke onroerende zaakbelasting;
  3. Bijdragen aan het hoogheemraadschap of poldergelden;
  4. Rioolrecht.

De nieuwe eigenaar betaalt zijn aandeel voor de rest van het jaar terug aan de verkoper. De verrekening geschiedt via de notaris. De koper heeft recht op een overzicht van de lasten en belastingen.