Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Andere vormen van flateigendom

Andere vormen van flateigendom


Flatexploitatiecoöperatie
Een andere vorm van flateigendom is de ‘flatexploitatiecoöperatie'. Men wordt lid van een coöperatie en dit lidmaatschap geeft de bevoegdheid tot gebruik van een bepaalde flatwoning. Het gebouw waarvan de flatwoning deel uitmaakt, is en blijft eigendom van de coöperatie.

Het grote verschil tussen beide vormen van eigendom is dus dat er bij een appartementsrecht sprake is van het mede-eigenaar zijn van een bepaald gedeelte van een gebouw met hieraan gekoppeld de gebruiksrechten van dat gedeelte. Bij het lidmaatschap van een coöperatie is alleen sprake van het gebruiksrecht van een flatwoning. Het gebouw is eigendom van de coöperatie. Dit verschil komt o.a. duidelijk naar voren als een (hypothecaire) financiering nodig is.
De notaris kan u hier meer over vertellen.