Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

De notaris

Bij het kopen van een woning speelt de notaris een belangrijke rol. Hieronder leest u de belangrijkste taken die een notaris heeft met betrekking tot de koop en verkoop van onroerend goed.

Meer informatie:

De rol van de notaris

Koopakte

Leveringsakte

Hypotheekakte

Notariskosten