Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Wanneer krijgt u met het internationaal erfrecht te maken?

In verschillende situaties kunt u met het internationaal erfrecht te maken krijgen:

  • U woont in Nederland, maar uw bezittingen (of een deel hiervan) zijn gelegen in het buitenland. Onder bezittingen worden bijvoorbeeld een huis of een bankrekening verstaan.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit en heeft bezittingen in Nederland, maar u bent in het buitenland woonachtig.
  • U heeft een buitenlandse nationaliteit, maar woont in Nederland.

 

Uiteindelijk bepaald het internationaal privaatrecht of uw nalatenschap volgens het Nederlands of een buitenlands erfrecht vererft.