Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Testamentenregister

Om na te kunnen gaan of een overledenen bij leven een testament opgesteld, kunt u gegevens opvragen bij het Centraal Testamentenregister. Dit register in 's-Gravenhage houdt bij door welke persoon op welke datum en door welke notaris een testament is gemaakt. De notaris geeft dit op, op het moment dat een testament opgesteld wordt.

 

De inhoud van het testament is niet bekend bij het Centraal Testamentenregister. Pas na het overlijden van iemand staat het iedereen vrij (meestal gebeurt dit via een notaris) te informeren of er een testament is. Bij de desbetreffende notaris kan men dan om nadere informatie omtrent de inhoud vragen. Het spreekt vanzelf dat de notaris alleen aan direct belanghebbenden de inhoud van het testament prijsgeeft. Codicillen zijn bij het Centraal Testamentenregister niet terug te vinden.