Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Verschillen Nederland/buitenland


Nederlands erfrecht
Wanneer u overlijdt, komt het erfrecht aan de orde. De overledene wordt ook wel erflater genoemd. Wanneer u geen testament heeft opgesteld, bepaald de wet wie uw erfgenamen zijn. De eerste erfgenamen (ook wel groep 1 genoemd) zijn bloedverwanten en echtgenoten/geregistreerde partners. Wanneer in deze groep geen erfgenaam aanwezig is, komen personen uit ‘groep 2’ in aanmerking. In totaal onderscheid de wet op deze manier vier groepen.

Wettelijke verdeling
Bij het huwelijk of geregistreerd partnerschap, regelt de Nederlandse wet dat de langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner, automatisch de enige erfgenaam is. Eventuele kinderen krijgen een vordering in geld op deze langstlevende echtgenoot/partner. Op deze manier blijft een echtgenoot/partner nooit met lege handen achter. Dit wordt de wettelijke verdeling genoemd.

Testament
In Nederland kan iedereen die 16 jaar of ouder en/of getrouwd is een testament opmaken. Hiermee kan afgeweken worden van wettelijke erfgenamen en de wettelijke verdeling.

 

Legitieme portie
De wet geeft enkele erfgenamen, ongeacht de inhoud van een testament, recht op een vast bedrag uit de nalatenschap. Dit wordt ook wel de legitieme portie genoemd. De erfgenamen die recht hebben op dit bedrag worden legitimarissen genoemd. Legitimarissen zijn onder andere uw eigen kinderen en, wanneer zij komen te overlijden, uw kleinkinderen.

In uw testament kunt u wel laten opnemen dat uw legitimarissen niets erven. Echter, wanneer zij hier niet mee akkoord gaan, kunnen zij na uw overlijden aanspraak maken op een erfdeel in geld.

 

De notaris

In bijna alle gevallen wordt in Nederland een testament gemaakt met behulp van een notaris. Indien een testament tussentijds gewijzigd/opgeheven dient te worden, komt hier ook een notaris aan te pas.

Legaat

De mogelijkheid bestaat om een vastgestelde som geld of een bepaald goed aan een specifiek persoon na te laten. Dit wordt een legaat genoemd. Erfgenamen dienen dit legaat af te geven aan de persoon voor wie dit volgens het testament bedoeld is.


Buitenlands erfrecht
Ieder land heeft zijn eigen regels van erfrecht. Vaak verschillen deze van de Nederlandse regels.
In andere landen heeft de langstlevende echtgeno(o)t(e) soms een legitieme portie.
Er zijn ook landen waarvan het erfrecht geen legitieme portie kent, zelfs niet voor de kinderen. Volgens het recht van zo'n land is iedereen vrij te bepalen wie zijn erfgenaam is. Kinderen kunnen dus worden onterfd volgens dat recht.
In alle landen bestaan er wettelijke bepalingen voor het geval er geen testament is gemaakt. Die wettelijke bepalingen wijken meestal af van de Nederlandse wettelijke bepalingen over het erfrecht. In (vrijwel) alle landen is het mogelijk om van die wettelijke bepalingen af te wijken door het maken van een testament.