Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Vererven van de onderneming

Heeft de ondernemer een kind dat in het bedrijf werkzaam is en nog (bijvoorbeeld vijf) anderen kinderen die geen belangstelling hebben voor het werk in het bedrijf, dan kan dit voor problematische situaties zorgen. Wanneer de ondernemer in dat geval uiteindelijk zou komen te overlijden, vererven de aandelen in principe voor gelijke delen aan alle erfgenamen. Dan zou het in het bedrijf werkzame kind zich als directeur geconfronteerd zien met een overgrote meerderheid van aandeelhouders, gevormd door de vijf broers en zussen.
In het algemeen kan een dergelijke situatie beter worden vermeden. De belangen van het bij het bedrijf betrokken kind zullen immers anders liggen dan die van de andere kinderen die vooral oog hebben voor het dividend. In die gevallen kan certificering van aandelen door de ondernemer aanbevelenswaardig zijn.