Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Bijkomende notariskosten

Let bij het vergelijken van de offertes die u ontvangt van de notariskantoren goed op of alle bijkomende kosten vermeld zijn. Hieronder geven wij aan waar u op moet letten en wat de gebruikelijke bijkomende notariskosten zijn. Sommige notariskantoren rekenen ook nog extra administratiekosten of dossierkosten.

Bij de hypotheek en leveringsakte is er standaard sprake van bijkomende notariskosten. De tarieven van deze bijkomende kosten zijn bekend en gebaseerd op de gebruikelijke werkzaamheden.

Hypotheekakte

  • Inschrijving kadaster: € 120,- (geen btw)
  • Recherchekosten (kunnen variëren): circa € 50,- (+ 19% btw)
  • Inschrijving kadaster royementsakte: € 37,50 (geen btw)

Leveringsakte

  • Inschrijving kadaster: € 145,- (geen btw)
  • Recherchekosten (kunnen variëren): circa € 50,- (+ 19% btw)

Om de notaristarieven te vergelijken, kiest u tarieven in bovenstaand menu.

De offerteaanvraag

Het honorarium voor de akte welke de notaris in rekening brengt, hoort in ieder geval de noodzakelijke en de overige gebruikelijke werkzaamheden te dekken. Daarom kan de notaris u enkele vragen stellen:

  • Hoe hoog is de koopsom?
  • Is het bestaande bouw of nieuwbouw?
  • Is het een geheel of gedeeltelijk kadastraal perceel?
  • Hoe hoog is het hypotheekbedrag?

Daarnaast is het van belang te weten wat de financiële gevolgen zijn indien - naast de gebruikelijke werkzaamheden nog extra of vervolgwerkzaamheden worden verricht. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een gedeeltelijk kadastraal perceel, dan dient het perceel opnieuw te worden gemeten, hetgeen resulteert in extra kosten voor de koper.

Om de notaristarieven te vergelijken, kiest u tarieven in bovenstaand menu.

Niet gebruikelijke werkzaamheden
Voor dergelijke werkzaamheden die niet onder de gebruikelijke werkzaamheden vallen, kunnen extra kosten verschuldigd zijn. Indien dit zich lijkt voor te doen, zal altijd vooraf contact worden opgenomen en een nadere afspraak worden gemaakt over het al dan niet verrichten van die werkzaamheden en de daarbij in rekening te brengen kosten.

Indeling offerte
De notaris kan zijn offerte op verschillende manieren inrichten. Hij kan een vast bedrag aangeven voor de gebruikelijke werkzaamheden; hij kan aangeven welk bedrag er gemiddeld door zijn kantoor voor vergelijkbare werkzaamheden wordt gedeclareerd of binnen welke marges dat bedrag meestal ligt; hij kan een (redelijke) schatting maken van de voor de gevraagde werkzaamheden te verwachten kosten; hij kan aangeven welk uurtarief hij bij de betreffende werkzaamheden in rekening brengt, aangevuld met een schatting van de te verwachten kosten in het concrete geval, etcetera.
Het is van groot belang dat bij twijfel na te vragen welke 'lading' precies door de offerte wordt gedekt.

Fiscaal voordeel
Het is raadzaam om de notaris te vragen naar een juiste verhouding tussen het honorarium van de leverings- en de hypotheekakte. Hoe hoger het honorarium van de hypotheekakte (en hoe lager het honorarium van de leveringsakte), hoe meer fiscaal voordeel u geniet. Immers, de kosten voor de hypotheekakte zijn aftrekbaar. Het is de notaris echter niet toegestaan een deel van het honorarium van het leveringsakte naar de hypotheekakte te verleggen.