Op zoek naar een geschikt

en betaalbaar notariskantoor?

Verdere kosten

Hiervoor is uitsluitend gesproken over het verschuldigde notarieel honorarium (incl. BTW) wanneer de notaris een akte van levering of een hypotheekakte opmaakt. Daarnaast moet bij een levering 6% overdrachtsbelasting over de koopsom worden afgedragen aan de overheid. Bij de hypotheekakte wordt €3,- registratierecht in rekening gebracht. Dit gebeurt via de notaris. De inschrijving van een akte van levering bij het kadaster kost ook geld: €60,35 bij een geheel kadastraal perceel, €319,90 bij een gedeeltelijk kadastraal perceel. Ook de hypotheekakte moet in het kadaster worden ingeschreven. Voor hoofdsommen tot en met €50.000,- bedragen de inschrijvingskosten €40,65; daarboven bedragen de inschrijvingskosten €81,70. Al deze bedragen zijn vrij van BTW.
Daarnaast brengt de notaris kadasterkosten in rekening voor zijn onderzoek dat verband houdt met het opmaken van de akte. Sinds 1 oktober 1999 wordt deze kostenpost niet meer centraal vastgesteld. U kunt uw notaris om een schatting van de te verwachten kadasterkosten vragen. Deze zogenaamde recherchekosten zijn met BTW belast.