Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Centraal Testamentenregister 
Wednesday, December 29, 2010, 03:44 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin wordt bijgehouden wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft laten (op)maken.

Het CTR biedt geen inzage in de inhoud van het testament, maar beantwoordt wel de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt. Iedere notaris kan namens de erfgenamen het CTR raadplegen. Als particulier kunt u dit ook (kosteloos) nagaan. U krijgt echter niet zomaar inzage in het Centraal Testamentenregister.

U kunt alleen een aanvraag indienen ten aanzien van een overleden persoon. Bij een aanvraag dient u daarom altijd (een kopie van) het uittreksel uit het overlijdensregister mee te sturen.

Een uittreksel uit het overlijdensregister is, door naaste familieleden van de overledene, op te vragen bij de gemeente waarin de overledene kwam te overlijden (dus niet in de gemeente waar die persoon als laatste stond ingeschreven). Vaak kan de uitvaartonderneming hiervoor zorgdragen. Een (schriftelijke) verklaring van overlijden, afgegeven door een (huis)arts, volstaat niet.
Aanvragen worden alleen schriftelijk behandeld.
U stuurt uw verzoek, inclusief (een kopie van) het uittreksel uit het overlijdensregister naar:


Centraal Testamentenregister (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ DEN HAAG

reactie toevoegen   |   ( 3 / 37385 )

Echtscheiding en verdeling van pensioen. 
Saturday, October 30, 2010, 01:34 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Inleiding
Bij een echtscheiding ontstaan er grote gevolgen voor de pensioenaanspraken. De pensioenaanspraken moeten verdeeld worden tussen de twee ex-echtgenoten. Er zal voor het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen een onderscheid gemaakt moeten worden tussen de echtscheidingen van voor en na 1985.


Premievrije aanspraak

De ex-echtgenoot van een deelnemer krijgt volgens de Pensioenwet bij echtscheiding een premievrije aanspraak op het partnerpensioen. De premievrije aanspraak wordt ook wel het bijzonder partnerpensioen genoemd.

De premievrije aanspraak gaat in op het moment dat de werknemer, de voormalige huwelijkspartner van de pensioengerechtigde komt te overlijden.
Ter voorbeeld wordt meneer Visser genomen.
Meneer Visser kan niet meer opschieten met mevrouw Visser en ze besluiten om te scheiden. De tijdsevenredige aanspraak bedraagt op dat moment 8.000,- Euro. In het pensioenreglement van meneer Visser is opgenomen dat het partnerpensioen 70% bedraagt van het ouderdomspensioen. De premie vrije aanspraak bedraagt dan 70% van 8.000,- Euro is 5.600,- Euro. Als meneer Visser overlijdt, dan ontvangt zijn ex ( mevrouw Visser) jaarlijks een bedrag van 5.600,- Euro.

Meneer Visser ontmoet na een tijdje mevrouw Schipper. Ze worden verliefd en gaan trouwen. Echter, na zeven gelukkige jaren slaat het noodlot toe en meneer Visser overlijdt helaas. Mevrouw Schipper blijft alleen achter. Het partnerpensioen van meneer Visser blijkt 15.000,- Euro te zijn. Echter, van dit partnerpensioen gaat 5.600,- Euro naar mevrouw Visser toe. De restbedrag die overblijft ( 15.000 -5.600 = 9.400,- Euro) is voor mevrouw Schipper bestemd.

Ouderdomspensioen na 1995

Op 1 mei 1995 is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van kracht geworden. Onder deze wet wordt de aanspraak op ouderdomspensioen vastgesteld zonder rekening te houden met het huwelijkssgoederenregime. Deze wet vervangt het Boon-Van Laan arrest. Onder het Boon van Loon arres moesten pensioenrechten verrekend worden als deze in een gemeenschap vielen.

Bron: zie bijpassende link


reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 47454 )

Samenlevingsovereenkomst 
Monday, October 11, 2010, 10:07 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Als u gaat samenwonen is het verstandig om een samenlevingscontract op te laten stellen. U kunt allerlei financiele zaken vastleggen, maar ook afspraken maken over wat er moet gebeuren mocht het samenwonen ten einde komen. Dit laatste kan een hoop problemen voorkomen mocht er onverhoopt een einde aan de relatie komen.

Het valt aan te raden om een samenlevingsovereenkomst door een notaris te laten opstellen. Een notariele samenlevingsovereenkomst heeft meer bewijskracht. Daarnaast vragen bepaalde instanties ernaar om voor bepaalde regelingen in aanmerking te komen, bijvoorbeeld voor belastingvoordelen en pensioenregelingen. Een samenlevingsregeling is eigenlijk net zo noodzakelijk als een brandpolis voor uw woning en/of inboedel.

Kosten: Een notariele samenlevingsoverkomst kost tussen de 300 en 600 euro.
De tarieven van notarissen lopen echter nogal uiteen. Het is dan ook zeer aan te raden om offertes aan te vragen bij meerdere notariskantoren. daarvoor kunt u uiteraard van Notaristarieven.nl gebruik maken.

reactie toevoegen   |   ( 3 / 38478 )

Is een verklaring van erfrecht echt nodig ? 
Thursday, September 30, 2010, 11:24 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Om mijn en/of-rekening te veranderen in een rekening op mijn eigen naam eist de bank een Verklaring van Erfrecht, ben ik verplicht die te halen?

Misschien, op het moment dat u de en/of-rekening op uw eigen naam zet moet de andere persoon van de en/of-rekening daar toestemming voor geven. Omdat uw man overleden is kan dat niet, in dat geval heeft de bank de wettelijke plicht zich er van te vergewissen dat u de erfgenaam bent van uw man. Het meest voor de hand liggende bewijs hebt u door een Verklaring van erfrecht te laten opmaken door de notaris. Er is echter een uitzondering mogelijk op de verplicht notariƫle Verklaring van erfrecht. Wanneer u gehuwd was en uw man geen testament had laten maken kunt u volstaan met uw trouwboekje en een verklaring van het Centraal Testament Register (0900 1144114) dat er geen testament is. In alle andere gevallen mag en moet de bank een Verklaring van erfrecht vragen om aan haar wettelijke zorgplicht te voldoen om de en/of-rekening te veranderen in een rekening op uw eigen naam.

Bron: zie bijpassende link
reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 48083 )

Ruzie over ouderlijke woning. 
Saturday, September 4, 2010, 12:22 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
De gemiddelde duur dat een woning te koop staat is de afgelopen jaren toegenomen van gemiddeld twee naar zeven maanden. Zeker woningen boven de vier ton hebben een lange verkooptijd waarbij twee jaar geen uitzondering is. Al die tijd staat een woning na overlijden leeg en moet onderhouden worden, inclusief de hypotheeklasten. Van alle te koopstaande woningen (180.000) zijn er 16.000 in de verkoop in verband met overlijden.

Volgens makelaarsvereniging NVM krijgen nabestaanden steeds vaker ruzie over de verkoop van de woning uit de erfenis. Ruzie over de kosten en de vraagprijs. De ene groep nabestaanden wil verkopen, de ander liever nog wachten en de woning bijvoorbeeld tijdelijk verhuren. Het gevolg van die onenigheid is dat een op de drie huizen die na overlijden te koop staan dat meer dan jaar staat.

Niet alleen lopen de kosten van de woning door, ook de fiscus hijgt in de nek van de nabestaanden die aangifte successie moeten doen en vervolgens betalen wanneer de aanslag erfbelasting op de deurmat valt. Gelukkig is uitstel dan vaak wel mogelijk, maar de druk op de erfgenamen neemt toe.

Bron: zie bijpassende link
reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 48013 )


<Terug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Volgende> >>