Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
De wet bepaalt wie uw erfgenamen zijn, tenzij u een testament maakt. 
Thursday, October 24, 2019, 11:30 AM
door Blog beheerder
Met een testament bepaalt u zelf wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Laat deze wensen goed aansluiten op uw persoonlijke situatie voor nu en in de toekomst. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Lees verder op BIJPASSENDE LINK
reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 2.9 / 11990 )

Hoe weet je of er een testament is ? 
Tuesday, February 8, 2011, 11:12 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Als iemand niet weet of een overledene een testament heeft opgesteld, kan men zich wenden tot een notaris.

Wilt u zelf uitzoeken of er een testament is gemaakt, dan kunt u zich wenden tot het Centraal Testamentenregister. Inzage is gratis, maar is alleen te raadplegen als er een kopie van de akte van overlijden wordt meegestuurd.

reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 46431 )

Testament en volmacht 
Tuesday, February 8, 2011, 10:57 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Wanneer u geen partner en kinderen heeft, is er genoeg reden om eens na te denken wat er gebeurt wanneer u: - zelf niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen; - komt te overlijden.


Volmacht
Wanneer u niets regelt voor de situatie dat u zelf niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen, zullen uw familieleden of kennissen bij de Rechtbank een ‘bewind’ of ‘curatele’ moeten aanvragen. Iemand anders kan immers niet ‘zomaar’ handtekeningen voor u zetten.

Dit kunt u voorkomen door een volmacht op te stellen, waarin u één of meer personen volmacht kunt geven. Graag bespreekt de notaris met u onder welke voorwaarden de gevolmachtigde mag handelen.

Testament
Wanneer iemand geen testament heeft opgesteld, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dat kunnen er heel veel zijn. De vraag is of dat ook de mensen zijn aan wie u iets wilt nalaten. Daarnaast geldt dat alle erfgenamen het over alles eens moeten zijn. Dat levert nogal eens problemen op. Met een goed testament bepaalt u zelf wie uw erfgenamen zijn, wie de erfenis (desnoods zonder instemming van de erfgenamen) mag afwikkelen. Daarnaast kan een goed testament veel belasting voor uw erfgenamen besparen.

reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 28747 )

Centraal Testamentenregister 
Wednesday, December 29, 2010, 03:44 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin wordt bijgehouden wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft laten (op)maken.

Het CTR biedt geen inzage in de inhoud van het testament, maar beantwoordt wel de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt. Iedere notaris kan namens de erfgenamen het CTR raadplegen. Als particulier kunt u dit ook (kosteloos) nagaan. U krijgt echter niet zomaar inzage in het Centraal Testamentenregister.

U kunt alleen een aanvraag indienen ten aanzien van een overleden persoon. Bij een aanvraag dient u daarom altijd (een kopie van) het uittreksel uit het overlijdensregister mee te sturen.

Een uittreksel uit het overlijdensregister is, door naaste familieleden van de overledene, op te vragen bij de gemeente waarin de overledene kwam te overlijden (dus niet in de gemeente waar die persoon als laatste stond ingeschreven). Vaak kan de uitvaartonderneming hiervoor zorgdragen. Een (schriftelijke) verklaring van overlijden, afgegeven door een (huis)arts, volstaat niet.
Aanvragen worden alleen schriftelijk behandeld.
U stuurt uw verzoek, inclusief (een kopie van) het uittreksel uit het overlijdensregister naar:


Centraal Testamentenregister (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ DEN HAAG

reactie toevoegen   |   ( 3 / 37385 )

Echtscheiding en verdeling van pensioen. 
Saturday, October 30, 2010, 01:34 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Inleiding
Bij een echtscheiding ontstaan er grote gevolgen voor de pensioenaanspraken. De pensioenaanspraken moeten verdeeld worden tussen de twee ex-echtgenoten. Er zal voor het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen een onderscheid gemaakt moeten worden tussen de echtscheidingen van voor en na 1985.


Premievrije aanspraak

De ex-echtgenoot van een deelnemer krijgt volgens de Pensioenwet bij echtscheiding een premievrije aanspraak op het partnerpensioen. De premievrije aanspraak wordt ook wel het bijzonder partnerpensioen genoemd.

De premievrije aanspraak gaat in op het moment dat de werknemer, de voormalige huwelijkspartner van de pensioengerechtigde komt te overlijden.
Ter voorbeeld wordt meneer Visser genomen.
Meneer Visser kan niet meer opschieten met mevrouw Visser en ze besluiten om te scheiden. De tijdsevenredige aanspraak bedraagt op dat moment 8.000,- Euro. In het pensioenreglement van meneer Visser is opgenomen dat het partnerpensioen 70% bedraagt van het ouderdomspensioen. De premie vrije aanspraak bedraagt dan 70% van 8.000,- Euro is 5.600,- Euro. Als meneer Visser overlijdt, dan ontvangt zijn ex ( mevrouw Visser) jaarlijks een bedrag van 5.600,- Euro.

Meneer Visser ontmoet na een tijdje mevrouw Schipper. Ze worden verliefd en gaan trouwen. Echter, na zeven gelukkige jaren slaat het noodlot toe en meneer Visser overlijdt helaas. Mevrouw Schipper blijft alleen achter. Het partnerpensioen van meneer Visser blijkt 15.000,- Euro te zijn. Echter, van dit partnerpensioen gaat 5.600,- Euro naar mevrouw Visser toe. De restbedrag die overblijft ( 15.000 -5.600 = 9.400,- Euro) is voor mevrouw Schipper bestemd.

Ouderdomspensioen na 1995

Op 1 mei 1995 is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van kracht geworden. Onder deze wet wordt de aanspraak op ouderdomspensioen vastgesteld zonder rekening te houden met het huwelijkssgoederenregime. Deze wet vervangt het Boon-Van Laan arrest. Onder het Boon van Loon arres moesten pensioenrechten verrekend worden als deze in een gemeenschap vielen.

Bron: zie bijpassende link


reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 47454 )


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Volgende> >>