Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Kamer vreest voor samenwoners in successiewet  
Thursday, October 29, 2009, 12:35 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
De Tweede Kamer houdt moeite met de positie van ongeregistreerde samenwoners in de nieuwe successiewet, de wet voor de belasting op erfenissen .

Een voorstel van D66 om de successiewet leefvormneutraal, oftewel onafhankelijk van juridische status, te maken, wordt positief ontvangen in de Tweede Kamer.
De partij wil af van wat zij noemt de 'juridisering van de liefde'. Binnen de huidige wet vallen stellen, naast het huwelijk en geregistreerd partnerschap, al onder een voordelig tarief bij vijf jaar ongeregistreerd samenwonen.
In de nieuwe successiewet, een plan van staatssecretaris De Jager (Financiën), zullen deze stellen zich echter moeten laten registeren bij de notaris. Alleen geregistreerde partners en kinderen vallen onder de laagste tariefgroep.

Principekwestie

Volgens Koser Kaya gaat het om een principekwestie. "De Jager gebruikt budgettaire argumenten om de voorstellen vanuit de Kamer af te wijzen."

"Hij zou moeten erkennen dat er verschillende samenlevingsvormen zijn en dat de overheid niet mag bepalen hoe mensen samenleven. De nieuwe wet mag daartussen geen juridisch onderscheid maken."

Ze pleit er daarom voor dat stellen die vijf jaar samenwonen ook onder de laagste tariefgroep vallen.


Niet duurder

Volgens de D66-politica heeft een berekening van het ministerie van Financiën uitgewezen dat haar plan de wetswijziging niet duurder maakt. "Omdat mensen anders gedwongen worden om een gang naar de notaris te maken heeft de maatregel voor de overheidsfinanciën geen gevolgen."

"Ik ga er daarom vanuit dat een meerderheid van de Tweede Kamer voor mijn voorstel zal stemmen." Diverse partijen hebben volgens Koser Kaya al aangegeven sympathiek tegenover het voorstel van D66 te staan.

Woensdagmiddag vergadert de Tweede Kamer met de staatssecretaris over de wetswijziging.


Notariskosten

Experts wezen er al eerder op dat samenwoners met een verworven fiscaal recht hoge notariskosten zullen moeten maken om hun recht te behouden. Bovendien zouden meer mensen naar de notaris moeten dan de staatssecretaris voorstelt.

Diverse partijen in de Tweede Kamer pleiten er daarom ook voor om een overgangsregeling in te stellen, zodat samenwonenden niet massaal naar de notaris hoeven zodra de wet in werking treedt.

De VVD pleit voor een ruime overgangstermijn van minstens twee jaar. De Jager wil voorlopig niet verder gaan dan één jaar om de samenwoners hun relatie notarieel te laten bezegelen.


Uitzondering

GroenLinks wil dat alle bestaande samenwoners in de wet van De Jager ontzien worden en dus niet naar de notaris hoeven.

Daarnaast wil de partij de erfbelasting eerlijker maken door rekening te houden met het vermogen dat iemand al heeft. Kamerlid Jolande Sap zal daartoe tijdens het dabt een amendement indienen.

Bron: NU.nl/Lucas Benschop

reactie toevoegen   |   ( 3 / 17424 )

Schenken aan kinderen op papier. 
Wednesday, October 28, 2009, 09:52 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Een mogelijkheid voor ouders om hun kinderen tijdens het leven te verrijken is schenken op papier.

Ouders bepalen dan bij de notaris welk deel van bijvoorbeeld de waarde van hun huis ze willen overdragen op hun kind. De notaris maakt een akte en de ouders lenen het geschonken bedrag weer terug tegen een vastgestelde rente van bijvoorbeeld 6 procent.
De rente over €10.000 bedraagt €600 per jaar. De kinderen hebben een vordering die in aanmerking komt voor belastingaangifte in box 3. De ouders hebben een schuld met een voor de inkomstenbelasting niet verrekenbare rente van 6 procent.

U kunt ook buiten de notaris om de schenking regelen.
In dat geval maakt u zelf een akte en leent u het geschonken geld weer terug met een andere akte waarin aflossing en rente zijn afgesproken Wilt u successierechten verlagen door een deel van de waarde van uw huis te schenken aan uw kind? Dan moet u het geld wel daadwerkelijk overmaken en weer terugontvangen als lening van uw kind. Houd rekening met belastingheffing in box 3 en met de renteverplichtingen.


reactie toevoegen   |   ( 3 / 17358 )

Testament 
Wednesday, October 28, 2009, 09:47 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Testamenten worden gemaakt in het bijzijn van een notaris. De notaris legt de wil van de cliënt vast In het testament. In een testament kunt u vastleggen wat er met uw nalatenschap moet gebeuren na uw overlijden. Iedereen die 16 jaar of ouder is, en over zijn verstandelijke vermogens beschikt, kan een testament maken. Een testament heeft pas rechts­kracht als het door de testateur en de notaris (en eventuele getuigen, als de notaris dat nodig vindt) is ondertekend. Een testament kan op ieder moment worden gewijzigd door een nieuwe te maken.


reactie toevoegen   |   ( 3 / 17482 )

Wat kost een notaris gemiddeld ? 
Wednesday, October 14, 2009, 05:00 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Geen prijsproduct

Een notaris is geen prijsproduct. U moet bepaalde transacties bij de notaris doen om ervoor te zorgen dat u een goed advies krijgt. Notarissen zijn verplicht om u kundige voorlichting te geven, maar de ene notaris zal betere advies geven dan de andere. Vraag in uw omgeving om referenties en vraag naar ervaringen van andere mensen met bepaalde notarissen.


Wat kost een notaris ?

Hieronder treft u indicatiebedragen aan per dienst van de notaris. Deze zijn bepaald door een gemiddelde te nemen van de twee duurste en de twee goedkoopste notarissen in de omgeving Utrecht exclusief bijkomende kosten. Deze bedragen zijn bedoeld als indicatie en de werkelijke kosten kunnen sterk afwijken.
Samenlevingscontract €350
Testament €370
Oprichten B.V. €780
Hypotheekakte bij huis van €250.000 €515
Leveringsakte bij huis van €250.000 €700
Hypotheek en Leveringsakte tegelijk (€250.000) €1090


reactie toevoegen   |   ( 3 / 17607 )

Notarissen willen minimumtarief terug 
Wednesday, October 7, 2009, 02:58 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Ruim tweederde van de notarissen vindt dat de eigen beroepsorganisatie KNB te weinig doet aan de problemen bij de notarissen.

In een brandbrief vragen ze het bestuur om er volgend weekend bij de jaarvergadering over te praten.
De marktwerking is doorgeschoten, vinden de notarissen. Ze willen dat de KNB zich hard maakt voor minimumtarieven om zo te voorkomen dat notariskantoren elkaar doodconcurreren. Volgens de notarissen is de winst gemiddeld met 70 procent gedaald en komt de service in gevaar.

De briefschrijvers vinden dat de KNB 'een en ander te lang met de mantel der liefde heeft bedekt'.


reactie toevoegen   |   ( 3 / 17482 )


<< <Terug | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Volgende> >>