Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Is een verklaring van erfrecht echt nodig ? 
Thursday, September 30, 2010, 11:24 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Om mijn en/of-rekening te veranderen in een rekening op mijn eigen naam eist de bank een Verklaring van Erfrecht, ben ik verplicht die te halen?

Misschien, op het moment dat u de en/of-rekening op uw eigen naam zet moet de andere persoon van de en/of-rekening daar toestemming voor geven. Omdat uw man overleden is kan dat niet, in dat geval heeft de bank de wettelijke plicht zich er van te vergewissen dat u de erfgenaam bent van uw man. Het meest voor de hand liggende bewijs hebt u door een Verklaring van erfrecht te laten opmaken door de notaris. Er is echter een uitzondering mogelijk op de verplicht notariële Verklaring van erfrecht. Wanneer u gehuwd was en uw man geen testament had laten maken kunt u volstaan met uw trouwboekje en een verklaring van het Centraal Testament Register (0900 1144114) dat er geen testament is. In alle andere gevallen mag en moet de bank een Verklaring van erfrecht vragen om aan haar wettelijke zorgplicht te voldoen om de en/of-rekening te veranderen in een rekening op uw eigen naam.

Bron: zie bijpassende link
reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 28030 )

Ruzie over ouderlijke woning. 
Saturday, September 4, 2010, 12:22 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
De gemiddelde duur dat een woning te koop staat is de afgelopen jaren toegenomen van gemiddeld twee naar zeven maanden. Zeker woningen boven de vier ton hebben een lange verkooptijd waarbij twee jaar geen uitzondering is. Al die tijd staat een woning na overlijden leeg en moet onderhouden worden, inclusief de hypotheeklasten. Van alle te koopstaande woningen (180.000) zijn er 16.000 in de verkoop in verband met overlijden.

Volgens makelaarsvereniging NVM krijgen nabestaanden steeds vaker ruzie over de verkoop van de woning uit de erfenis. Ruzie over de kosten en de vraagprijs. De ene groep nabestaanden wil verkopen, de ander liever nog wachten en de woning bijvoorbeeld tijdelijk verhuren. Het gevolg van die onenigheid is dat een op de drie huizen die na overlijden te koop staan dat meer dan jaar staat.

Niet alleen lopen de kosten van de woning door, ook de fiscus hijgt in de nek van de nabestaanden die aangifte successie moeten doen en vervolgens betalen wanneer de aanslag erfbelasting op de deurmat valt. Gelukkig is uitstel dan vaak wel mogelijk, maar de druk op de erfgenamen neemt toe.

Bron: zie bijpassende link
reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 27804 )

Hoe erfbelasting te besparen ? 
Tuesday, August 17, 2010, 03:54 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Kijk maar even HIER
reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 28625 )

Voor- en nadelen van fiscaal partnerschap  
Friday, August 13, 2010, 04:22 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Relaties zijn interessant. Al vele decennia worden er maandelijks hele series boeken verkocht met maar één thema: krijgen ze elkaar? In de Bouquet-reeks volgt op het elkaar krijgen altijd een huwelijk. In het werkelijke leven is dat allang niet meer zo. Voor fiscalisten – monomaan als wij zijn – is een huwelijk vooral ook een fiscaal jawoord. Vanaf de huwelijksvoltrekking is men namelijk ook automatisch elkaars fiscale partner.

Dat heeft voor- én nadelen. Vanwege die voordelen kunnen ook ongehuwden ervoor kiezen door de Belastingdienst als fiscale partners te worden beschouwd. Tot nu toe kunnen ongehuwde samenwoners ieder jaar kiezen voor fiscaal partnerschap. Maar het is ook toegestaan te wisselen, dus het ene jaar wél fiscaal partnerschap en het volgende jaar níét. Een fiscaal equivalent van wisselende contacten, niets menselijks is ons vreemd.
Geen keuze
Vanaf januari 2011 verandert dit. Niet alleen gehuwde maar ook veel ongehuwde stellen hebben dan geen keuze meer. Samenwoners die samen een kind, huis of samenlevingscontract hebben of elkaar hebben aangewezen als partner in hun pensioenregeling zijn dan namelijk – net als gehuwden – altijd (automatisch) elkaars fiscale partner.
De andere, ook niet onaanzienlijke, groep samenwoners die nog nooit bij de notaris is geweest en die zonder gezamenlijke kinderen in een huurhuis woont, moet bij hun volgende aangifte goed nadenken: willen wij elkaars fiscale partner zijn? De aangifte 2010 is namelijk de laatste keer dat een simpele keuze voldoende is. Kiezen zij in hun aangifte 2010 voor fiscaal partnerschap dan blijft deze keuze ook in latere jaren in stand. Maken zij die keuze niet, dan is in latere jaren voor fiscaal partnerschap minstens een gang naar de notaris noodzakelijk.
Wat zijn de voordelen van fiscaal partnerschap?
Fiscale partners mogen een aantal aftrekposten (denk aan hypotheek of studiekosten) onderling op de voordeligste wijze verdelen. Heeft een stel een huis en een hypotheek dan is het bijvoorbeeld toegestaan deze aftrekpost geheel op te voeren bij degene met het hoogste inkomen, ook als die niet de eigenaar van het huis is. Zonder fiscaal partnerschap kan iedere partner alleen de kosten die horen bij het eigen aandeel in de schuld op de woning als aftrekpost opvoeren. Jammer als de ene partner nauwelijks inkomen heeft en de andere het toptarief betaalt.
Voordelig
Ook wanneer maar één partner een inkomen heeft, is fiscaal partnerschap voordelig. De niet-verdiener heeft dan namelijk recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting. Dit kan oplopen tot bijna €2000 netto per jaar.
Altijd kiezen voor fiscaal partnerschap dus? Nou nee, want er zitten ook nadelen aan. Veel aftrekposten kennen een drempel die bij fiscale partners wordt berekend aan de hand van beide inkomens. Wanneer men niet kiest voor fiscaal partnerschap dan houdt iedere partner zijn eigen aftrekpost maar heeft ook alleen zijn eigen drempel.
Als Jan een inkomen heeft van €80.000 en Ineke €20.000 verdient maar wel €1000 per jaar aan goede doelen schenkt, dan heeft zij een aftrekpost als ze niet kiest voor fiscaal partnerschap. Bij het berekenen van de drempel wordt immers alleen uitgegaan van haar inkomen. Zijn ze wel elkaars fiscale partner dan wordt het drempelbedrag berekend over beide inkomens en kan geen van beiden iets aftrekken.
In veel gevallen is kiezen voor fiscaal partnerschap dus voordelig, maar er zijn uitzonderingen; juist die mensen moeten zich ervan bewust zijn dat de keuze die zij maken in hun aangifte over 2010 blijft staan. Kiest u dan níét voor fiscaal partnerschap en wordt dat in latere jaren toch voordelig, dan zult u langs de notaris moeten (of samen een kind krijgen en/of een huis kopen natuurlijk, maar om dat nu alleen te doen voor wat fiscaal voordeel…)
Zelfde adres
Kiest u bij uw aangifte over 2010 wél voor fiscaal partnerschap dan zal de Belastingdienst u en uw partner voortaan als fiscale partners beschouwen. Dat wordt alleen anders als u uit elkaar gaat en dus niet langer bij de gemeente op hetzelfde adres staat ingeschreven.
Voor veel mensen valt er vanaf 2011 dus niets meer te kiezen: zij zijn getrouwd, of ze wonen samen en hebben samen een kind/een huis/pensioenregeling of een samenlevingscontract en zijn altijd elkaars fiscale partner. Mensen die al samenwonen maar die niet verplicht elkaars fiscale partner zijn, kunnen éénmalig kiezen voor fiscaal partnerschap zonder dat daar een samenlevingscontract voor nodig is.
Realiseert u zich dat die keuze niet alleen voor belastingjaar 2010 maar ook voor de jaren erna geldt. Een mogelijkheid voor vele nieuwe rituelen; wat dacht u van een fiscaal partneraanzoek?

VOORWAARDEN FISCAAL PARTNERSCHAP

Voor wie bij de aangifte 2010 nog kan kiezen voor fiscaal partnerschap, zijn hier de voorwaarden die daaraan zijn verbonden:
U en uw partner moeten beiden ouder dan 18 jaar zijn
U moet in het belastingjaar meer dan 6 maanden een gezamenlijke huishouding vormen en bij de gemeente staan ingeschreven op hetzelfde adres. Als u dit weekeinde zou besluiten te gaan samenwonen en u zich beiden meteen maandag bij de gemeente laat inschrijven, dan staat u in 2010 toch korter dan 6 maanden ingeschreven op één adres
Een alleenstaande ouder die samenwoont met zijn of haar kind kan kiezen voor fiscaal partnerschap met het kind, maar dit kind moet dan wel minstens 27 jaar zijn

Bron: zie bijpassende link
reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 20952 )

De kids zouden graag een schenking tegemoet zien. 
Wednesday, August 11, 2010, 02:29 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Ik krijg steeds meer mails met vragen over erfrecht en schenken. Komt dat door de vergrijzing, de hoge erfbelasting of is het geld-voor-later een normaal gespreksonderwerp geworden aan de koffietafel?

Misschien wel tot en met de jaren negentig van de vorige eeuw was de hoogte van de erfenis een taboe. Kinderen hielden het wel uit hun hoofd erover te beginnen, want dan leek het net of je het niet erg zou vinden als ze….
En ouders zelf vonden het ook allerminst nodig hun kinderen te informeren over hun bankrekeningen. Ze stonden op het standpunt dat ze hun geld maar zelf moesten verdienen, zoals zij ook hadden gedaan. Die erfenis, die komt wel.

Maar de tijden zijn veranderd. De kinderen zijn ‘de kids’ geworden, die het maar zwaar hebben met het startsalaris en hun eerste huis. Bovendien is de (schoon)dochter twee dagen minder gaan werken, hetgeen de tweede vakantie wel eens in gevaar kan brengen. Het leven is zo duur voor die jonge mensen. Dat de ouders het ‘uit eten gaan’ eigenlijk te duur vinden en dat beperken tot enkele hoogst noodzakelijke feestelijke aangelegenheden en dat de kids dat gewoon twee keer per week doen, ‘omdat ze elkaar toch ontmoetten in de stad’, doet niet ter zake.

De nieuwe keuken, auto of wasmachine, daar gaat het over aan de koffie- of eettafel en dan is de stap naar het nieuwe schenkingsrecht van 2010 snel genomen. Vooral het feit dat er jaarlijks 5000 euro netto van de ouders naar de kids overgeheveld kan worden, speelt daarin een centrale rol.

Ouders gaan daar tegenwoordig graag in mee, want voor de kinderen, daar doe je het toch voor? Hun ouders hadden er waarschijnlijk ook zo over gedacht, maar dat gevoel nou niet direct aan een belastingvrije schenking gekoppeld.

Zo stappen steeds meer mensen naar de notaris die ze vragen een testament te bouwen waarbij zo min mogelijk erfbelasting betaald hoeft te worden. Want ook dat zou de kids, waar je het in dat geval allemaal voor gedaan hèbt, niet goed uitkomen.

Zoals wellicht bekend geeft de wetgever de erfgenamen eerst allerlei belastingvrije bedragen, voordat ze aangeslagen worden. Belastingvrije bedragen voor de langstlevende, de kinderen, de kleinkinderen.

Ah, dacht zo’n ouderpaar, dan laat ik de kleinkinderen ook erven, tot het bedrag van hun vrijstelling, dan hoeven ‘ze” , dus kinderen en kleinkinderen, nog minder belasting te betalen.

Maar laat bij de laatste wetswijziging het bedrag van de vrijstelling voor de kleinkinderen nou dermate zijn opgelopen, tot 19 000 euro per kleinkind, dat ze er met de hele erfenis vandoor gingen?

Wat nu, schreven de kinderen, dus de ouders van de inmiddels licht vermogende kleinkinderen, zo heeft moeder het nooit bedoeld….

Moraal van dit verhaal: begin nooit aan een testament waarvan je zelf de gevolgen niet kunt overzien en laat de kids weer kinderen worden, die hun dinertjes buitenshuis best zelf kunnen financieren.

Misschien vraagt u zich nog af waar deze generatiekloof zich ongeveer bevindt. Volgens een notaris van een van de grote kantoren in Zuid-Holland, ligt die grens ongeveer bij 60 jaar. Daarboven blijven ze er graag zelf warmpjes bijzetten, maar daaronder begint de generatie van de verwenouders
BRON:pluspost.nl
reactie toevoegen   |   ( 3 / 20855 )


<< <Terug | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Volgende> >>