Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Leesbare notaris-akte zou verplicht moeten zijn. 
Wednesday, September 23, 2009, 03:49 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Notariële akten kunnen veel leesbaarder, zonder hun juridische geldigheid te verliezen. Notarissen zouden hun klanten daarmee een groot plezier doen en hun concurrentiepositie verbeteren.

Onterecht denken veel notarissen dat de klant niet anders wil dan een moeilijke akte en dat het niet leesbaarder kan en mag. Met relatief eenvoudige aanpassingen kan een akte stukken duidelijker worden. Dat blijkt uit de scriptie van Rose-Marie Dammen, studente Beleid, communicatie en organisatie en Nederlands recht. “Een van de drie functies van een notariële akte is aan de burger bekend maken wat er met die akte wordt afgesproken. Leesbaarheid zou dus een eis moeten zijn.”

Wie een huis koopt, een samenlevingscontract sluit of een testament laat opmaken, belandt bij de notaris. Hij leest de akte voor, omdat het wettelijk verplicht is zeker te stellen dat de betrokkenen op de hoogte zijn van de inhoud. Maar het voorlezen heeft geen waarde, omdat de tekst vrijwel onbegrijpelijk is.

Notaris, let nu op uw zaak !reactie toevoegen   |   ( 3 / 16592 )

Alles Sam Sam of toch even langs de notaris ? 
Tuesday, September 22, 2009, 03:22 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Als twee mensen gaan trouwen hebben ze de keus of ze dat willen doen in gemeenschap van goederen of dat ze daarvan willen afwijken. Om in gemeenschap van goederen te trouwen hoef je van tevoren niets te doen. Want de wet zegt dat je samen met je man of vrouw een gemeenschappelijk vermogen hebt als je vóór de huwelijksvoltrekking niets hebt geregeld.

Alles Sam Sam dus ! Maar als je om welke reden dan ook niet wilt dat de beide privé-vermogens na de bruiloft één gemeenschappelijk vermogen gaan vormen, dan zul je daarvoor naar de notaris moeten.

Huwelijksvoorwaarden zijn niets meer of minder dan een overeenkomst tussen de huwelijkspartners over hun bezit en vermogen. Onderling bepalen ze of hun vermogen gemeenschappelijk
wordt of dat de beide privé-vermogens strikt gescheiden
zullen blijven.

Kort samengevat: hoe groot wordt de gemeenschappelijke
pot en hoe groot blijven de beide privé-potjes?
En komt er misschien als troost nog een verrekening van jaarlijkse inkomsten? Dat lijkt misschien een vrij zakelijke benadering van een misschien verder wel hartstochtelijke verbintenis. Maar vergis je niet,want bij de discussies over huwelijksvoorwaarden kunnen de emoties soms behoorlijk hoog oplopen. Prettige huwelijksdag !
reactie toevoegen   |   ( 3 / 16441 )

Eenmaal vader, altijd vader.... maar je hoeft gelukkig niet alles te betalen. 
Tuesday, September 22, 2009, 03:01 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
De biologische vader is niet verplicht tot vergoeding medische kosten van zijn zoon

In 1989 is er een zoontje geboren. Zijn ouders zijn niet met elkaar getrouwd geweest, hebben nooit samengewoond en hebben geen contact meer met elkaar. De biologische vader van de jongen heeft hem erkend en betaalt maandelijks een bijdrage in de verzorging van hem. In 2001 is de jongen ernstig ziek geworden en opgenomen in het ziekenhuis. Kort na de opname is gebleken dat zijn zorgverzekering wegens wanbetaling van de premies is opgezegd. De rekeningen zijn naar zijn moeder (gestuurd, maar nooit betaald.

De uiteindelijke vordering van het ziekenhuis bedraagt meer dan
€ 60.000. Omdat beide ouders ook na aanmaning de facturen niet voldoen, stapt het ziekenhuis naar de rechter, die alleen de moeder veroordeelt tot betaling van het openstaande bedrag.

Het ziekenhuis heeft de zoon behandeld op basis van een geneeskundige behandelingsovereenkomst waarbij vader geen partij was. Omdat de vader geen ouderlijk gezag uitoefent, heeft hij ook niet de verplichting tot zorg en opvoeding (waaronder ook valt de zorg en verantwoordelijkheid voor verstrekken van medische verzorging en ter beschikking stellen van voldoende financiële middelen daarvoor).

De vader hoeft de rekening van het ziekenhuis dus niet te betalen.

Rechtbank Dordrecht-2009

reactie toevoegen   |   ( 3 / 5574 )

Pech gehad ! Pas op met het accepteren van een erfenis. 
Tuesday, September 22, 2009, 02:56 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Drie kinderen hebben na het overlijden van hun moeder haar huurwoning ontruimd en een deel van de inboedel weggegeven. Bij inspectie na afloop van de ontruiming constateert de woningbouwvereniging dat de woning behoorlijk is verwaarloosd. De opknapkosten zijn ongeveer € 7.500.

De woningbouwvereniging wil die kosten op de drie kinderen verhalen omdat het saldo van de nalatenschap niet toereikend is. De kinderen zien dat niet zitten en verzoeken de rechter alsnog van de erfenis te mogen afzien. Dat heet een erfenis verwerpen.

De rechter oordeelt dat verwerping niet meer mogelijk is omdat de kinderen na het overlijden van hun moeder al handelingen hebben verricht (leeghalen van de woning en weggeven van inboedelgoederen) die als zuivere aanvaarding van de nalatenschap moeten worden aangemerkt.

Deze stilzwijgende keuze is onherroepelijk. Hierop bestaat één uitzondering voor het geval dat na de zuivere aanvaarding een testament pas bekend wordt of een gebeurtenis plaatsvindt die de positie van een erfgenaam verzwaart. Daarvan is hier geen sprake omdat het niet gaat om een gebeurtenis die pas na de aanvaarding aan het licht is gekomen.

De kinderen hebben de woning leeggehaald en daarbij de staat van de woning kunnen waarnemen. Het verzoek van de kinderen wordt afgewezen. De opknapkosten van 7500 euro (!)kunnen op hen worden verhaald. Dat is wel pech gehad !

reactie toevoegen   |   ( 3 / 5616 )

Voorinschrijving Kadaster 
Monday, September 14, 2009, 11:43 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Elke koopovereenkomst van een onroerende zaak kan worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

Door deze inschrijving wordt de koper beschermd tegen onheil van de kant van de verkoper, bijvoorbeeld bij faillissement of bij beslag op de woning of als de verkoper de woning aan een hogere bieder wil leveren. De werking van de inschrijving is beperkt tot 6 maanden. Voor de inschrijving is de tussenkomst van de notaris noodzakelijk.

reactie toevoegen   |   ( 3 / 5373 )


<< <Terug | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Volgende> >>