Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Blokkeren bankrekening en de Verklaring van Erfrecht 
Thursday, September 3, 2009, 05:57 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door een notaris. De notaris verklaart hierin - nadat alle gegevens zijn gecontroleerd - wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en wat er in dit testament is bepaald. Bovendien verklaart de notaris wie de erfgenamen van de overledene zijn en eventueel wie van de erfgenamen door de overige erfgenamen gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen.

Als iemand overlijdt mag een bank de rekeningen ten name van de overledene blokkeren. Als erfgenamen de rekening toch willen gebuiken (bijvoorbeeld om betalingen te doen) hebben ze een verklaring van erfrecht nodig. Op het moment dat er een verklaring van erfrecht aan de bank is overlegd, kunnen de erfgenamen weer over de rekening ten name van de overledene beschikken. Deze rekening worden dan vaak ervenrekening genoemd. Ook veel instanties vragen om een verklaring van erfrecht. Zolang de bank of een andere instantie niet om een verklaring van erfrecht vraagt is het niet nodig een verklaring van erfrecht te laten opmaken.
Banken mogen een zogenaamde en/of rekening niet blokkeren. Voor een en/of rekening is alleen een verklaring van erfrecht nodig als je de tenaamstelling van de rekening wil wijzigen.
Elke notaris mag dus zelf weten welk prijskaartje hij/zij aan het opmaken van een verklaring van erfrecht hangt. Het is daarom verstandig om de prijzen van verschillende notarissen te vragen. Zorg er ook voor dat u van te voren een goede prijsafspraak maakt.


reactie toevoegen   |   ( 3 / 5577 )

De ideale schoonzoon ! Of niet soms ? 
Thursday, September 3, 2009, 05:47 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Uitsluitingsclausule in uw testament.

Een uitsluitingsclausule is een regeling die kan worden opgenomen in een testament om te voorkomen dat die nalatenschap of schenking in de gemeenschap van goederen terecht komt van bijvoorbeeld de dochter. Door de uitsluitingsclausule komt de nalatenschap in het privé-eigendom van de dochter en niet van de schoonzoon. Als u namelijk iets wilt nalaten aan een kind dat getrouwd is in gemeenschap van goederen dan wordt de erfenis ook mede-eigendom van uw achoonzoon Als u echter uitdrukkelijk niet wilt dat hetgeen u nallat in de gemeenschap van de goederen van uw dochter terecht komt, dan kunt u dat op laten nemen in uw testament. Of hebt u toch de ideale schoonzoon ? misschien wel, maar heeft uw dochter ook de ideale echtgenoot. Dat weet u toch nooit zeker ? Doen dus.


reactie toevoegen   |   ( 3 / 5521 )

Een leesbare akte zou verplicht moeten zijn. 
Thursday, September 3, 2009, 05:39 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Notariële akten kunnen veel leesbaarder, zonder hun juridische geldigheid te verliezen. Notarissen zouden hun klanten daarmee een groot plezier doen en hun concurrentiepositie verbeteren.

Onterecht denken veel notarissen dat de klant niet anders wil dan een moeilijke akte en dat het niet leesbaarder kan en mag. Met relatief eenvoudige aanpassingen kan een akte stukken duidelijker worden. Dat blijkt uit de scriptie van Rose-Marie Dammen, studente Beleid, communicatie en organisatie en Nederlands recht. “Een van de drie functies van een notariële akte is aan de burger bekend maken wat er met die akte wordt afgesproken. Leesbaarheid zou dus een eis moeten zijn.”

Wie een huis koopt, een samenlevingscontract sluit of een testament laat opmaken, belandt bij de notaris. Hij leest de akte voor, omdat het wettelijk verplicht is zeker te stellen dat de betrokkenen op de hoogte zijn van de inhoud. Maar het voorlezen heeft geen waarde, omdat de tekst vrijwel onbegrijpelijk is.

Bron: VU Amsterdam en zie ook bijpassende link
1 reactie   |  bijpassende link   |   ( 3 / 5558 )

Verboden prijsafspraken. 
Thursday, September 3, 2009, 05:33 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
De notariële belangenvereniging De Nieuwe Stempel uit Friesland mag van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) niet meer praten over redelijke kostprijzen in het notariaat.
In een „open gesprek” met de Friese notarissen maakte de NMa duidelijk dat de plannen van de vereniging te veel weg hebben van verboden prijsafspraken. De notarissen mogen onderling geen kostprijzen meer vergelijken en niet meer naar buiten brengen wat volgens hen een te lage prijs is.


Een aantal Friese notarissen kwam in juni in opstand tegen de marktwerking in het notariaat en de felle concurrentie van de daaruit voortvloeiende prijsvechters. Zij richtten vereniging De Nieuwe Stempel op om notarissen ertoe te bewegen niet onder een „redelijke kostprijs” te werken. Met behulp van een gespecialiseerde accountant wil de vereniging haar leden leren hoe zij hun kostprijs op een verantwoorde manier kunnen berekenen. Oprichter Anna de Vries, notaris in Ureterp, zei in juni aan een minimale kostprijs van 600 euro per leveringsakte en hypotheekakte te denken. Binnen een maand sloten 250 notarissen uit heel Nederland zich bij de vereniging aan.
De NMa toonde zich al eerder kritisch over de plannen van de notarissen, maar wilde pas officieel reageren na een gesprek met de belangenvereniging. In dit gesprek maakte de NMa duidelijk dat de notarissen „uiterst voorzichtig” met de discussie over redelijke kostprijzen moeten omgaan. „Het komt erop neer dat we geen prijzen mogen bespreken wanneer we als notarissen bij elkaar zijn”, aldus De Vries. „In de communicatie met onze leden zullen we voortaan eerst een jurist raadplegen.”

De Nieuwe Stempel gaat zich nu richten op het politieke debat. Volgens de vereniging is de discussie over de marktwerking nog lang geen gepasseerd station. „Wij sturen aan op herbezinning na tien jaar Notariswet. De onafhankelijkheid van notarissen staat op het spel.” De Vries wil dat de politiek voor bepaalde handelingen vaste basistarieven gaat voorschrijven om het notariaat uit de neerwaartse spiraal te halen.

Als notarissen onder de kostprijs blijven werken, vreest De Nieuwe Stempel voor de toekomst van het notariaat. Volgens de vereniging zal er steeds minder ruimte zijn voor de sociale kant van het notariaat en zal de deskundigheid van notarissen door de commerciële belangen en felle concurrentie onder druk komen te staan.

Bron: NRC zie bijpassende link
reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 5508 )

Centraal Testamentenregister 
Friday, August 14, 2009, 11:45 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin wordt bijgehouden wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft laten (op)maken.

Het CTR biedt geen inzage in de inhoud van het testament, maar beantwoordt wel de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt. Iedere notaris kan namens de erfgenamen het CTR raadplegen. Als particulier kunt u dit ook (kosteloos) nagaan. U krijgt echter niet zomaar inzage in het Centraal Testamentenregister.

Aanvraag
U kunt alleen een aanvraag indienen ten aanzien van een overleden persoon. Bij een aanvraag dient u daarom altijd (een kopie van) het uittreksel uit het overlijdensregister mee te sturen.

Een uittreksel uit het overlijdensregister is, door naaste familieleden van de overledene, op te vragen bij de gemeente waarin de overledene kwam te overlijden (dus niet in de gemeente waar die persoon als laatste stond ingeschreven). Vaak kan de uitvaartonderneming hiervoor zorgdragen. Een (schriftelijke) verklaring van overlijden, afgegeven door een (huis)arts, volstaat niet.
Aanvragen worden alleen schriftelijk behandeld.
U stuurt uw verzoek, inclusief (een kopie van) het uittreksel uit het overlijdensregister naar:

Centraal Testamentenregister (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ DEN HAAGreactie toevoegen   |   ( 3 / 16746 )


<< <Terug | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Volgende> >>