Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Mag je je eigen kind onterven ? 
Friday, September 25, 2009, 11:37 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Een ouder kan zijn kind in zijn testament onterven. Toch kan het kind dan een deel van de erfenis van zijn ouder opeisen. Dat deel is de legitieme portie.

Deze legitieme portie kan alleen uit geld bestaan. Het onterfde kind heeft geen recht op goederen uit de erfenis (hij kan er dus niet met de Friese staartklok vandoor). Het onterfde kind wordt door een beroep op zijn legitieme portie ook geen erfgenaam.

Als de wettelijke verdeling van toepassing is (dat betekent dat er alles uit de erfenis eerst naar de langstlevende vader of moeder gaat die nog wel leeft), is de geldvordering van het onterfde kind pas opeisbaar na het overlijden van zijn of haar langstlevende ouder.

Ouders kunnen verklaren dat hun kinderen niets van hun vermogen erven, maar het zijn uiteindelijk de kinderen die bepalen of dat ook gebeurt. Zij bepalen zelf of ze een beroep op de legitieme portie doen of niet.


reactie toevoegen   |   ( 3 / 16743 )

Plannen erf-en schenkwet door de gehaktmolen 
Friday, September 25, 2009, 10:07 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Rotterdam, 24 sept. „De plannen voor een nieuwe Successiewet zijn zojuist door de gehaktmolen gegaan", zo vat Tweede Kamerlid Johan Remkes (VVD) een rondetafelgesprek in de Kamer samen. Gisteren bespraken de fiscaal specialisten in de Kamer de plannen van staatsecretaris Jan Kees de Jager (Financiën, CDA) met wetenschappers en praktijkfiscalisten. Het gaat om een herziening van de Successiewet, de belasting op erven en schenken.

Tijdens dit gesprek bleek dat er zeer veel kritiek is op het voorstel van De Jager. Kamerlid Farshad Bashir (SP) noemde het „onthutsend" dat er drie weken voor de plenaire behandeling van de wet nog zo veel kritiek bestaat bij deskundigen. Remkes vroeg zich af of er wel voldoende overleg met deskundigen had plaatsgevonden. Na dit gesprek zet een Kamermeerderheid vraagtekens bij de juridische oordelen van Financiën. Ze vraagt nu onafhankelijk advies van de eigen parlementair advocaat.

Gehate belastingwet

De Successiewet is de meest gehate belastingwet van Nederland, vooral door het onwaarschijnlijk hoge toptarief van 68 procent. Dat geldt voor erfenissen en schenkingen als de betrokkenen geen partners of familie van elkaar zijn. De Jager wil terug naar een toptarief van 40 procent. ‘De plannen zijn door de gehaktmolen gegaan’
Johan Remkes, VVD

Maar voor deze tariefverlaging heeft hij geen geld beschikbaar. De financiering moet komen uit de strijd tegen fiscale ontwijkingsconstructies. Die lopen vaak via trusts op bijvoorbeeld Guernsey of Jersey. De Jager schat dat hij daar grofweg honderden miljoenen mee kan verdienen.

Juist de mensen die goed thuis zijn in dit soort constructies betwijfelen dat. Zo sprak de Kamer gisteren Koos Boer, die aan de Leidse universiteit een promotieonderzoek naar trusts afrondt. Hij werkt ook bij Deloitte belastingadviseurs. De opbrengst die De Jager inschat, is zijns inziens niet realistisch, omdat de vermogenden zich niet als lammetjes naar de slachtbank laten leiden. Ze vinden nieuwe sluipwegen. Verder wijst Boer op het levensgrote risico dat de Hoge Raad het wetsvoorstel onderuit haalt. Nederland schendt met de nieuwe wet namelijk zijn eigen belastingverdragen.

Kamer wantrouwt kabinet

Nederland neemt weliswaar maar deel aan vier verdragen op het terrein van erfrecht, maar deze wetswijziging werkt ook door naar de inkomstenbelasting. En op dat terrein is Nederland gebonden aan meer dan vijftig verdragen. Als het wetstechnisch fout gaat, gaat ook de inkomstenbelasting die de rijksten zouden moeten opbrengen in rook op.

De Kamerleden schrokken daar zo van dat ze nog diezelfde middag besloten het oordeel te vragen van hun eigen juridisch adviseur: de parlementaire advocaat. Die komt van het kantoor De Brauw Blackstone Westbroek.

Het is uitzonderlijk dat de Kamer het juridisch oordeel van het kabinet zozeer wantrouwt. Deze stap vertraagt de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel, maar de voorziene ingangsdatum van 1 januari 2010 blijft haalbaar. Dat laatste vinden het CDA en de VVD essentieel.

Paradepaardje van CDA

De PvdA signaleert dat de gewone burger er bij de wetswijziging niet op vooruit gaat. Als de dekking die de staatssecretaris inschat niet deugt, draaien de gewone belastingbetalers op voor een belastingverlaging voor de rijksten en voor ondernemers. De PvdA eist een betere becijfering. Het afschieten van het wetsvoorstel gaat de PvdA waarschijnlijk te ver.

De Successiewet is een paradepaardje van coalitiepartner CDA. Maar door de druk op te voeren, verhoogt de PvdA de politieke prijs voor haar steun. Enige vertraging is ook om een andere reden welkom. De financieel woordvoerder van de PvdA, Paul Tang, kan dan alsnog zelf aan het debat over de Successiewet deelnemen. Hij is nu door zijn fractie geschorst wegens het lekken van embargostukken met Prinsjesdag.

Bron: NRC, Aertjan Grotenhuis

reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 17427 )

Wie zal dat betalen ? Wie heeft zoveel geld ? 
Thursday, September 24, 2009, 11:24 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Man en vrouw zijn na echtscheiding drie keer naar de notaris geweest. Uiteindelijk neemt de man na overleg het huis over. En daarvoor moet de notaris een akte opstellen. Dat kost geld en wie zal dat betalen?

De oplossing is heel simpel: dat spreken man en vrouw samen af. Gebruikelijk is dat de kosten van de akte van verdeling door beide partijen wordt betaald, maar de (eventuele) kosten in verband met de financiering (hypotheek) door degene die de woning overneemt, in dit geval de man.

Wel is het natuurlijk belangrijk dat de notaris vooraf wijst op de kosten van de akte en de betaling hiervan tot onderdeel van de overeenkomst tussen man en vrouw maakt. Anders wordt het opnieuw vechten en dat moet natuurlijk worden voorkomen.


reactie toevoegen   |   ( 3 / 17374 )

Leesbare notaris-akte zou verplicht moeten zijn. 
Wednesday, September 23, 2009, 03:49 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Notariële akten kunnen veel leesbaarder, zonder hun juridische geldigheid te verliezen. Notarissen zouden hun klanten daarmee een groot plezier doen en hun concurrentiepositie verbeteren.

Onterecht denken veel notarissen dat de klant niet anders wil dan een moeilijke akte en dat het niet leesbaarder kan en mag. Met relatief eenvoudige aanpassingen kan een akte stukken duidelijker worden. Dat blijkt uit de scriptie van Rose-Marie Dammen, studente Beleid, communicatie en organisatie en Nederlands recht. “Een van de drie functies van een notariële akte is aan de burger bekend maken wat er met die akte wordt afgesproken. Leesbaarheid zou dus een eis moeten zijn.”

Wie een huis koopt, een samenlevingscontract sluit of een testament laat opmaken, belandt bij de notaris. Hij leest de akte voor, omdat het wettelijk verplicht is zeker te stellen dat de betrokkenen op de hoogte zijn van de inhoud. Maar het voorlezen heeft geen waarde, omdat de tekst vrijwel onbegrijpelijk is.

Notaris, let nu op uw zaak !reactie toevoegen   |   ( 3 / 17221 )

Alles Sam Sam of toch even langs de notaris ? 
Tuesday, September 22, 2009, 03:22 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Als twee mensen gaan trouwen hebben ze de keus of ze dat willen doen in gemeenschap van goederen of dat ze daarvan willen afwijken. Om in gemeenschap van goederen te trouwen hoef je van tevoren niets te doen. Want de wet zegt dat je samen met je man of vrouw een gemeenschappelijk vermogen hebt als je vóór de huwelijksvoltrekking niets hebt geregeld.

Alles Sam Sam dus ! Maar als je om welke reden dan ook niet wilt dat de beide privé-vermogens na de bruiloft één gemeenschappelijk vermogen gaan vormen, dan zul je daarvoor naar de notaris moeten.

Huwelijksvoorwaarden zijn niets meer of minder dan een overeenkomst tussen de huwelijkspartners over hun bezit en vermogen. Onderling bepalen ze of hun vermogen gemeenschappelijk
wordt of dat de beide privé-vermogens strikt gescheiden
zullen blijven.

Kort samengevat: hoe groot wordt de gemeenschappelijke
pot en hoe groot blijven de beide privé-potjes?
En komt er misschien als troost nog een verrekening van jaarlijkse inkomsten? Dat lijkt misschien een vrij zakelijke benadering van een misschien verder wel hartstochtelijke verbintenis. Maar vergis je niet,want bij de discussies over huwelijksvoorwaarden kunnen de emoties soms behoorlijk hoog oplopen. Prettige huwelijksdag !
reactie toevoegen   |   ( 3 / 17099 )


<< <Terug | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Volgende> >>