Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Centraal Testamentenregister 
Friday, August 14, 2009, 11:45 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin wordt bijgehouden wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft laten (op)maken.

Het CTR biedt geen inzage in de inhoud van het testament, maar beantwoordt wel de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt. Iedere notaris kan namens de erfgenamen het CTR raadplegen. Als particulier kunt u dit ook (kosteloos) nagaan. U krijgt echter niet zomaar inzage in het Centraal Testamentenregister.

Aanvraag
U kunt alleen een aanvraag indienen ten aanzien van een overleden persoon. Bij een aanvraag dient u daarom altijd (een kopie van) het uittreksel uit het overlijdensregister mee te sturen.

Een uittreksel uit het overlijdensregister is, door naaste familieleden van de overledene, op te vragen bij de gemeente waarin de overledene kwam te overlijden (dus niet in de gemeente waar die persoon als laatste stond ingeschreven). Vaak kan de uitvaartonderneming hiervoor zorgdragen. Een (schriftelijke) verklaring van overlijden, afgegeven door een (huis)arts, volstaat niet.
Aanvragen worden alleen schriftelijk behandeld.
U stuurt uw verzoek, inclusief (een kopie van) het uittreksel uit het overlijdensregister naar:

Centraal Testamentenregister (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ DEN HAAGreactie toevoegen   |   ( 3 / 17387 )

De Notaristelefoon 
Friday, August 14, 2009, 11:42 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Voor algemene notariële vragen, op werkdagen van 09.00 tot 14.00 uur:
0900 346 93 93 (€ 0,25 ct./p.m.)


De Notaristelefoon is er voor al uw algemene vragen op diverse notariële gebieden. Zo kunt u bijvoorbeeld met de Notaristelefoon bellen als u een vraag heeft over zaken die geregeld moeten worden bij de behandeling van een nalatenschap, of als u een (nieuwbouw) huis of appartement wilt kopen. Ook kunt u er terecht als u bijvoorbeeld een B.V. wilt starten of een vereniging wilt oprichten. Over verschillende notariële onderwerpen zijn bij de Notaristelefoon brochures beschikbaar die wij u kunnen toesturen. Voor meer gedetailleerde vragen die de Notaristelefoon niet kan beantwoorden wordt u doorverwezen naar een notaris bij u in de buurt.

De Notaristelefoon geeft geen informatie over tarieven van notarissen. De tarieven binnen het notariaat zijn vrij en de Notaristelefoon doet hier geen uitspraken over. Voor vragen over tarieven kunt u contact opnemen met een notariskantoor.reactie toevoegen   |   ( 3 / 17342 )

Verhoging kadastertarieven per 1 augustus 2009. 
Monday, August 3, 2009, 01:32 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Het Kadaster wijzigt per 1 augustus 2009 een groot deel van zijn tarieven. De minister van VROM heeft daartoe besloten.

De verhoging houdt verband met de aanhoudende stagnatie in de vastgoedsector. Hierdoor neemt het werkaanbod bij het Kadaster nog steeds af. Om een financieel gezonde bedrijfsvoering te kunnen waarborgen, neemt het Kadaster kostenbesparende maatregelen en wordt een aantal tarieven verhoogd.

Het Kadaster is niet immuun voor de huidige economische ontwikkelingen: een dalende woningverkoop vertaalt zich automatisch in een lager aanbod van te verwerken akten, hypotheekstukken en meetopdrachten en in een verminderde vraag naar informatie. De negatieve effecten van de crisis houden langer aan dan verwacht. Een gezonde financiële positie is noodzakelijk om de wettelijke taak uit te voeren en om zo een betrouwbare informatievoorziening te kunnen garanderen. Daarom verhoogt het Kadaster tussentijds de tarieven.

Behalve de verhoging van de tarieven voert het Kadaster kostenbesparende maatregelen door op personeels- en huisvestingsgebied. Daarnaast zet het Kadaster in op verdergaande automatisering van diverse werkprocessen.

De verhoging heeft alleen gevolgen voor de kadastrale registratie zoals inschrijvingstarieven, tarieven voor landmeetkundige werkzaamheden en de bijbehorende informatievoorziening. Voor andere wettelijke taken van het Kadaster zoals Landinrichting, KliC en Topografie, blijven de tarieven ongewijzigd.


Bron: Het kadaster

reactie toevoegen   |   ( 3 / 9937 )

Stijging huizenprijzen 
Monday, August 3, 2009, 01:29 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Na drie kwartalen van prijsdaling en afname van het aantal transacties zijn er in het tweede kwartaal in totaal 32.000 woningen verkocht (24.545 door NVM-makelaars), een stijging van 26 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009. De prijs van een gemiddelde woning is gestegen met 1,4 procent. Niettemin ligt het aantal verkochte woningen 33 procent onder het tweede kwartaal van 2008.

reactie toevoegen   |   ( 3 / 17294 )

Grote verschillen in variabele hypotheekrente ! 
Monday, August 3, 2009, 01:27 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
De variabele hypotheekrente is gebaseerd op de Europese Euriborrente die door geldverstrekkers wordt verhoogd met opslagen voor kosten en risico’s. Deze Euriborrente staat momenteel zeer laag: rond de 1%.

De Europese Centrale Bank heeft het afgelopen jaar diverse renteverlagingen doorgevoerd om de economie te stimuleren. Echter, de opslagen voor kosten en risico die geldverstrekkers hanteren zijn nog nooit zo hoog geweest. Bovendien zijn de onderlinge verschillen tussen banken erg groot. Bij een hypotheek van € 250.000 gaat het al snel om honderden euro’s verschil in de maandelijkse hypotheeklast.

Vereniging Eigen Huis vindt het een slechte zaak dat banken het voordeel van de lage rentestand niet doorgeven aan de klant. De vereniging heeft hier de minister van Financiën op aangesproken. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is inmiddels een onderzoek gestart. De geldverstrekkers lijken de opslagen voor kosten en risico’s bewust hoog te houden om vermeende risico’s buiten de deur te houden. Om die reden zijn er ook geldverstrekkers die nieuwe klanten geen variabele rente meer aanbieden.

De keuze voor een langere rentevaste periode is op zichzelf vaak een verstandige keuze. De consument beschermt zichzelf hiermee voor langere tijd tegen de risico’s van een stijgende rente. Bij het opnieuw aantrekken van de economie is de verwachting dat de hypotheekrente zal stijgen. Huiseigenaren met een variabele hypotheekrente merken dat altijd als eerste.

Bron: Eigen Huis

reactie toevoegen   |   ( 3 / 17361 )


<< <Terug | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Volgende> >>