Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Twitternieuws voor 1,6 miljoen mensen die in Nederland samenwonen (nieuw!) 
Sunday, July 4, 2010, 12:47 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Klik op bijpassende link
reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 27533 )

Strengere regels voor hypotheek in 2011 
Sunday, July 4, 2010, 12:45 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Demissionair minister de Jager van Financiën wil in de tweede helft van 2011 de tophypotheek gaan aanpakken. Zoals het er nu uit ziet mag de tophypotheek vanaf dat moment nog maar 112% van de aankoopwaarde bedragen. Strengere regels voor tophypotheek in 2011

Demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën kondigde in april aan de tophypotheken te willen aanpakken. In de toekomst mag de hypotheek nog maximaal 112 procent van de aankoopwaarde bedragen. Het deel dat hoger is dan de aankoopwaarde moet binnen zeven jaar zijn afgelost of worden gedekt met opgebouwd vermogen. Dat geldt niet voor hypotheken die onder de Nationale Hypotheekgarantie vallen.

Momenteel bedraagt de tophypotheek tot 125 procent van de aankoopwaarde. Dit brengt wel de nodige risico's met zich mee. Als de kredietnemer zonder inkomsten komt te zitten, of de huizenmarkt instort, zitten de kredietnemer met een probleem. Deze heeft dan vaak te weinig marge om klappen op te vangen en kan na verkoop van het huis nog met een restschuld blijven zitten.

De Autoriteit Financiele Markten (AFM) uitte al eerder kritiek op de tophypotheek. Het zou teveel risico's met zich meebrengen. Minister De Jager wil de nieuwe regels uiterlijk in september voorleggen aan de ministerraad. Hierna volgt nog een advies van de Raad van State. Begin december wil hij de plannen voorleggen aan de Tweede Kamer.

reactie toevoegen   |   ( 3 / 27050 )

Partnerverklaring 
Tuesday, June 29, 2010, 02:03 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Het kan zijn dat u bij uw hypotheek heeft gekozen voor een hypothecaire geldlening, waaraan een levensverzekering is gekoppeld. De rechten op deze polis van levensverzekering worden in dat geval verpand aan de geldverstrekker. Wanneer de polis tot uitkering komt moet deze uitkering worden aangewend om de hypotheekschuld af te lossen.

Om deze reden wordt de begunstiging in de polis tijdens de duur van de verpanding aangepast en komt deze te luiden ten behoeve van de geldverstrekker.
In een "normale" (wanneer de verzekering niet gekoppeld is aan een hypothecaire geldlening) begunstiging van een levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering staat als eerste begunstigde vermeld de echtgenoot/partner. Deze normale begunstiging kan ook bij een koppeling aan een hypothecaire geldlening gehandhaafd blijven als u een partnerverklaring tekent. In deze verklaring geeft u (de langstlevende), als eerste begunstigde van de polis, aan dat u nu al volmacht verleent aan de levensverzekeringmaatschappij om bij overlijden van uw echtgenoot het vrijgekomen bedrag uit de polis rechtstreeks aan de geldverstrekker uit te keren.

Deze partnerverklaring kan voor u fiscaal aantrekkelijk zijn.
Wanneer de partnerverklaring is getekend komt de uitkering voor de successiebelasting alleen ten gunste van de langstlevende echtgenoot/partner. Wanneer de begunstiging is gewijzigd en geldt ten behoeve van de geldverstrekker, komt de uitkering voor de successiebelasting in mindering op de hypotheekschuld en dus ten gunste van alle erfgenamen, zowel de echtgenoot/partner als de kinderen.

Aangezien de echtgenoot/partner een veel hogere vrijstelling voor de successiebelasting heeft dan de kinderen, kan het tekenen van een partnerverklaring voordelig zijn.

Wanneer u heeft gekozen voor een partnerverklaring kan deze later altijd nog worden ingetrokken. Het is daarom belangrijk dat u in de toekomst regelmatig nagaat of de destijds getekende partnerverklaring gezien uw gewijzigde situatie of de samenstelling van uw vermogen voor u nog wel fiscaal voordelig is, zodat u tijdig, wanneer dit nodig mocht zijn, met uw geldverstrekker en de levensverzekeringmaatschappij kunt overeenkomen dat de partnerverklaring ongedaan wordt gemaakt en de begunstiging van de levensverzekering wordt gewijzigd.


reactie toevoegen   |   ( 3 / 37024 )

Samenwoners en erfbelasting 
Tuesday, June 22, 2010, 01:56 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Een interessante artikeltje voor samenwoners van de hand van Marieke Tas-Koeman!

Klik HIER

reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 37034 )

Vrijstelling schenkbelasting per 2011 verruimd. 
Saturday, June 19, 2010, 01:35 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Per 1 januari 2010 is in de gewijzigde Successiewet 1956 de mogelijkheid opgenomen om de eenmalig hoge vrijstelling schenkbelasting van 24.000 euro aan kinderen tussen de 18 en 35 jaar met nog eens 26.000 euro te verhogen tot 50.000 euro. Dit bedrag moet door het kind worden gebruikt voor de aanschaf van een eigen woning of een studie. Per 1 januari 2011 wordt deze regeling nog iets verder verruimd.

Eenmalige hoge vrijstelling
U kunt aan uw kinderen eenmalig een hoger bedrag vrij van schenkbelasting schenken, mits het kind of zijn partner tussen de 18 en 35 jaar is. U moet van deze schenking aangifte schenkbelasting doen, maar dit zal niet tot heffing van schenkbelasting leiden.

Verhoogde hoge vrijstelling
Met ingang van 1 januari 2010 kan deze eenmalige vrijstelling tot 50.000 euro worden verhoogd, mits het bedrag van de schenking door het kind wordt gebruikt ter verwerving van een eigen woning of voor de kosten van het volgen van een studie. Ouders vinden het vaak prettig om kinderen een schenking te doen in verband met de eigen woning. Echter, de regeling zoals deze per 1 januari 2010 is ingevoerd, is nog erg beperkt. De schenking moes namelijk vóór het transport van de eigen woning bij een notariële akte worden gedaan onder de voorwaarde dat er een eigen woning mee wordt aangeschaft.

Verruiming per 1 januari 2011
Er is nu een wetsvoorstel om deze verhoogde vrijstelling te verruimen. Hierdoor kan de extra hoge eenmalige vrijstelling van 50.000 euro ook worden gebruikt voor de kosten van verbetering of onderhoud van de eigen woning, de aankoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot de woning dan wel voor de aflossing van de eigen woningschuld.

Wanneer voor 1 januari 2010 al gebruik is gemaakt van de toenmalige eenmalige vrijstelling, dan kan na 1 januari 2011 alsnog een bedrag van 26.000 euro vrij van schenkbelasting worden geschonken voor de verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning of voor de aflossing van de eigen woningschuld.

reactie toevoegen   |   ( 3 / 32643 )


<< <Terug | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Volgende> >>