Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
Samenlevingsovereenkomst 
Saturday, July 18, 2009, 01:31 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Indien u samen met uw partner een woning koopt en u bent nog niet getrouwd, is het slim om een samenlevingsovereenkomst op te laten stellen door de notaris. Zonder samenlevingsovereenkomst krijgt een samenwoner namelijk geen rechten en plichten tegenover degene(n) met wie men gaat samenwonen en tegenover derden. Het is daarom te adviseren om een samenlevingsovereenkomst op te laten stellen door de notaris.

U kunt in een samenlevingsovereenkomst allerlei afspraken vastleggen over onderwerpen die problemen op kunnen leveren tijdens het samenwonen of nadien. Enkele voorbeelden zijn:

Afspraken over een bijdrage in het levensonderhoud;
Afbakening van (privé)eigendom, wat is van wie;
Details inzake de (gezamenlijke) rekeningen;
Afspraken over (eventuele) bijdrage in de huishoudelijke kosten;
Bijdrage in de maandelijkse lasten van de hypotheek;
Wat er gebeurt met de woning indien de samenwoning beëindigd wordt;
Lijst van aangebrachte spullen van beide samenwoners;
Etc.

Het is dus niet zo dat een samenlevingsovereenkomst leidt tot een algehele gemeenschap van goederen. In een samenlevingsovereenkomst gaat het namelijk primair om onderlinge afspraken die worden gemaakt tussen u en uw partner, welke worden vastgelegd door de notaris.

Het is niet verplicht om een samenlevingsovereenkomst op te stellen indien u gaat samenwonen, maar wel te adviseren. Het is namelijk zo dat het ‘helaas’ regelmatig voorkomt dat een huwelijk of een samenwoning wordt beëindigd. Mocht u dus uit elkaar gaan, dan zal dat door middel van een samenlevingsovereenkomst een stuk prettiger verlopen. U weet namelijk beiden precies wat u heeft afgesproken en wat u dus kunt verwachten.

Bespreek een en ander met de notaris !

reactie toevoegen   |   ( 3 / 13038 )

Het eerste koophuis 
Saturday, July 18, 2009, 01:27 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
De website eerste-koophuis.nl biedt tips over het kopen van een eerste huis voor starters en alle zaken die daarbij komen kijken .

De tips, checklists en voorbeelden die op deze website staan, zijn gebaseerd op ervaringen met het zoeken naar een geschikte woning. Het zoeken naar een huis, het berekenen van je maximale hypotheek tot het bieden op een koophuis kan een ingewikkeld proces zijn, waarbij er een aantal valkuilen zijn aan te wijzen die vermeden moeten worden.
reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 16556 )

Schenken bij leven 
Tuesday, July 7, 2009, 01:56 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Als u een deel van uw vermogen aan uw kind(eren) schenkt, kunt u hen op de lange termijn ook nog eens geld besparen .

Als u uw vermogen fiscaal gezien zo gunstig mogelijk bij uw nabestaanden wilt krijgen, moet u hen tijdens uw leven al een deel van dat vermogen schenken, zodat u in feite de nalatenschap verlaagt. Daardoor betalen uw nabestaanden straks minder erftaks of successierecht, zoals het officieel heet.
Maar: hoe hoger het bedrag dat overgaat van ouder op kind, des te meer schenkingsrechten de ontvanger moet betalen. Gelukkig rekent de fiscus per jaar, wat het mogelijk maakt om uw vermogen in meerdere jaarlijkse porties te schenken. Bovendien kunnen uw kinderen gebruikmaken van jaarlijkse belastingvrijstellingen – mits zij tussen de 18 en 35 jaar zijn.
Hoeveel bespaart u nu concreet met een schenking of schuldigerkenning? Om te beginnen bespaart u successierecht als u nu schenkt in plaats van straks nalaat. Stel dat uw kind straks €250.000 ineens erft. Dan moet hij volgens het huidige stelsel zo’n €35.000 aan successierechten afdragen. U had ook jarenlang de maximale vrijstelling (€4556 in 2009) kunnen schenken en eenmalig gebruik kunnen maken van de belastingvrije som, waarmee u het bovenste tarief had ‘afgeroomd’. Dan had u bij iedere schenking het voor u geldende toptarief bespaard.

Indien u jaarlijks bijvoorbeeld €50.000 aan uw kind schenkt, kost u dat zo’n €3000 per jaar aan schenkingsrecht. Na vijf jaar heeft u in totaal € 250.000 geschonken, en bent u in totaal circa €15.000 kwijt aan schenkingsrecht. Als u het bedrag van €250.000 ineens schenkt, wordt er in totaal zo’n €35.000 aan schenkingsrecht geheven. Door het doen van kleinere schenkingen bespaart u dus €20.000.
Hoe vermogender u bent, hoe meer voordeel er voor uw nabestaanden te behalen is. Hebt u bijvoorbeeld meer dan €1 miljoen te schenken per kind? Dan betaalt hij of zij over het topbedrag 27 procent rente. Als u dat topbedrag zoveel mogelijk weet te beperken, bespaart dat veel belasting.
Stel: u schenkt uw kind op papier €250.000 en leent dat direct terug. U betaalt hierover 4 procent rente. Jaarlijks moet u dus daadwerkelijk €10.000 rente aan uw kind betalen. Dit is ook weer een vorm van vermogensoverdracht. De rente-inkomsten zijn bij uw kind niet direct belast. Wat uw kind daarvan aan het eind van het jaar overhoudt, valt bij hem of haar wel in box 3.

Daarnaast heeft uw kind een vordering van €250.000 op u. Deze wordt bij zijn of haar vermogen in box 3 opgeteld. Over het totale vermogen betaalt uw kind 1,2 procent belasting. Daarvoor geldt overigens wel een vrijstelling van €20.661, dus hoeft uw kind van het vermogen in principe slechts €229.339 op te geven. Anders gezegd levert deze vrijstelling uw kind een fiscaal voordeeltje op van zon €250 per jaar. Op uw beurt mag u de schuld aan uw kind – op een drempel van €2800 na – aftrekken van uw eigen vermogen.

Let echter op !

Valt uw box 3-vermogen beneden de heffingsvrije voet en heeft uw kind meer box 3-vermogen dan de vrijstelling, dan is het raadzaam niet te vroeg met het opbouwen van een schuld te beginnen. Dan moet de schuldeiser (uw kind) over de geschonken bedragen juist 1,2 procent méér belasting betalen, waardoor de besparing op de successierechten al na een paar jaar fors kleiner is geworden.

Renteloos schenken is ook mogelijk. Dan leent u uw kind een bedrag van €250.000, waarover hij of zij geen rente hoeft te betalen. Normaal gesproken ziet de Belastingdienst de rentevrijstelling als een schenking, maar dat is niet het geval als de lening direct opeisbaar is door de ouders. Voorwaarde is wel dat uw kind over voldoende financiële middelen moet beschikken om de lening op ieder tijdstip terug te kunnen betalen.

Een ander voordeel, naast rentevrijstelling, is dat u de lening in termijnen kunt kwijtschelden. Zo kunt u bijvoorbeeld jaarlijks €25.000 van de lening kwijtschelden. Hierover moet uw zoon dan wel schenkingsrecht betalen. Maar hoe lager de jaarlijkse kwijtscheldingen, hoe minder schenkingsrecht u betaalt. Nadeel hiervan is logischerwijs dat de vermogensoverdracht een langere tijd in beslag neemt.
In sommige gevallen kleven er nadelen aan schenken en teruglenen. Als de ontvanger van de papieren schenking veel geld van u tegoed heeft, komt hij of zij in principe niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering, huurtoeslagen of soortgelijke zaken. Dat probleem kunt u echter omzeilen door de schenking herroepelijk te doen: u kunt de schenking dan eventueel ongedaan maken. Als u bijvoorbeeld €150.000 schenkt, kunt u datzelfde bedrag later terugeisen (of: herroepen). Ook dat is een optie als u bij voorbeeld uw kind nu wilt helpen bij de aanschaf van een woning. U kunt dat geld over enige tijd weer ‘herroepen’.

Kortom: schuldig erkennen en schenken door terug te lenen zijn fiscaal gezien interessant voor mensen die een zeker vermogen bijeen hebben gespaard. Maar de materie is ingewikkeld en daarom is het raadzaam eerst te gaan praten met een goede belastingadviseur. Samen met hem kunt u kijken wat in úw specifieke situatie de beste manier is om uw geld op de fiscaal gunstigste manier bij uw kind(eren) te krijgen.

Als u financieel krap zit, kunt u de rente ook ‘op papier’ betalen door deze jaarlijks bij de schuld te schrijven. Leg in dat geval de schuld plus de bijgeschreven rente periodiek vast en stuur een brief aan degene aan wie u het geld schuldig bent. Zorg er in ieder geval wel voor dat de rente ook daadwerkelijk zoveel mogelijk wordt betaald. In ieder geval 180 dagen vóór uw overlijden moet de rente zijn voldaan.reactie toevoegen   |   ( 3 / 16586 )

Prijsuitslag notaris beoordeling 
Monday, July 6, 2009, 03:45 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Bezoekers van Notaristarieven.nl is gevraagd om hun notaris te beoordelen middels een vragenlijst. Op deze manier kunnen wij de informatie over de op deze website getoonde notarissen uitbreiden met persoonlijke ervaringen van de cliënten.

Met het beoordelen van de notaris kon een bedrag van € 100,- worden gewonnen.

De trekking is inmiddels geweest en de winnaar van het geldbedrag is dhr. Vermeulen. uit Zeist geworden.


foto van de winnaar

Van harte gefeliciteerd!


reactie toevoegen   |   ( 3 / 16607 )

Terug naar vaste notaristarieven. 
Friday, July 3, 2009, 05:07 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Liberalisering, deregulering en marktwerking werden door de laatste kabinetten heilig verklaard. Ook de notarissen moesten eraan geloven. Tien jaar na de liberalisering heeft deze niet de beoogde resultaten opgeleverd en openlijk wordt thans over verloedering van het notariaat gesproken.

Het notariaat moet snel weer een publieke dienst worden met vastgestelde tarieven en een sterk publiek toezicht. Vroeger hoorde je af en toe eens van een notaris die flink in de fout was gegaan en voor de rechter moest komen of uit zijn ambt werd gezet. Ambt? Ja, de notaris bekleedt in ons land een ambt en staat op hetzelfde niveau als een rechter. Vanouds geniet de notaris om die reden aanzien: hij is onafhankelijk en integer.
Op die manier kan de notaris, vanouds een pijler van de rechtsstaat, weer iets herwinnen van de thans opgelopen deuk in zijn imago.
reactie toevoegen   |   ( 2.9 / 2566 )


<< <Terug | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Volgende> >>