Wilt u naast notarissen ook taxateurs gratis vergelijken? Vind op TaxatieTarieven.nl de goedkoopste taxateurs bij u in de regio.

Waarvan akte! Akte waarvan?

Nieuws over huis, hypotheek en andere notariszaken.
De hypotheekvertaler ! 
Thursday, June 23, 2011, 04:54 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Dit is voor iedereen een heel makkelijke tool bij het aanvragen van een hypotheek. Klik maar even op de BIJPASSENDE LINK
reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 54205 )

Vaknotaris geeft veel voordelen aan u weg ! 
Tuesday, June 14, 2011, 02:41 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Een rekenvoorbeeld ? zie de BIJPASSENDE LINK
reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 45680 )

Koopakte online 
Tuesday, June 14, 2011, 02:18 PM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Ontdek binnen een paar minuten waar u op moet letten bij de koop of verkoop van uw woning.
Kijk op BIJPASSENDE LINK
reactie toevoegen   |  bijpassende link   |   ( 3 / 35998 )

Kleinkinderen in het testament 
Friday, April 15, 2011, 11:23 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
U kunt overwegen om in uw testament de kleinkinderen een legaat te doen toekomen ter grootte van hun vrijstelling. In 2011 geldt voor kleinkinderen evenals voor kinderen een vrijstelling van € 19.114

De vrijstelling blijft in stand bij een hoger bedrag. Anders gezegd, bij een hoger bedrag zijn de kleinkinderen slechts erfbelasting verschuldigd over het meerdere

De kleinkinderen betalen in de eerste schijf van € 118.708 18%. De kinderen betalen vanaf € 118.708 20%. Hier is een geringe besparing mogelijk als de kinderen met hun verkrijging in de tweede schijf vallen. De échte besparing zit 'm in het overslaan van een generatie als de kinderen in de tweede schijf erven. Het bedrag dat naar de kleinkinderen gaat, zal in de toekomst immers niet van de kinderen naar de kleinkinderen vererven, zodat er eenmaal erfbelasting wordt bespaard.reactie toevoegen   |   ( 3 / 42801 )

Het Goede Doel als erfgenaam of legataris en erfbelasting (successierecht) 
Friday, April 15, 2011, 11:14 AM
door Notaris blog van www.notaristarieven.nl
Goede Doelen kunnen wettelijk als rechtspersoon tot volwaardig erfgenaam benoemd worden. Als u een Goed Doel tot (mede)erfgenaam benoemt, heeft het Goede Doel (samen met uw overige erfgenamen) recht op de gehele nalatenschap.

Met andere woorden: het Goede Doel erft (een deel van) de baten én van de eventuele schulden van uw nalatenschap. Erfgenamen hebben het recht een nalatenschap te weigeren. In de praktijk zal een Goed Doel om risico’s te vermijden de nalatenschap beneficiair aanvaarden tot dat duidelijk is dat deze positief is, er dus meer baten zijn dan schulden.

Het Goede Doel als legataris
Als u het Goede Doel niet tot erfgenaam benoemt, maar wel in uw testament bepaalt dat het Goede Doel recht heeft op een bepaald goed of geldbedrag uit uw nalatenschap (dit specifieke deel in uw testament wordt een legaat genoemd), dan is het Goede Doel –zoals we dit noemen- een legataris. Met een legaat bepaalt u dus via uw testament dat u een bepaald bedrag in geld, een goed, zoals een huis of een stuk grond, een effectenportefeuille of een waardevol schilderij wenst na te laten aan een door u zelf uitgekozen (benoemde) persoon of instelling. Een legaat wordt vooral gebruikt door personen die iets willen nalaten aan personen die niet hun directe erfgenamen zijn. De legataris is niet aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Hij moet slechts de lasten, bijvoorbeeld de successierechten, die op het gelegateerde goed rusten voor zijn rekening nemen. Wel kunt u in uw legaat laten opnemen dat u wenst dat de successierechten die over het legaat verschuldigd zijn ook uit uw nalatenschap dienen te worden betaald.

Erfbelasting (Successierecht).
Als iemand iets van u erft doordat hij erfgenaam of legataris is, is hij over deze verkrijging successierecht verschuldigd. Echter niet het Goede Doel. Goede Doelen zijn per 1 januari 2006 volledig vrijgesteld van successierecht. Daarmee is het deel van uw nalatenschap dat het Goede Doel ontvangt voor 100% inzetbaar voor de doelstelling van dat Goede Doel.


reactie toevoegen   |   ( 3 / 34829 )


<< <Terug | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Volgende> >>